เข้าสู่ระบบ  /  สมัครสมาชิก ฟรี!    

ประกันชั้น 1


มือใหม่ หัด "ประกันรถ"

บริษัทประกันภัย


บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" ให้แก่บริษัทประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันรถดอทคอม เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย, นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์, เปรียบเทียบราคา, อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ ปัจจุบันเราสามารถให้บริการข้อมูลประกันภัยแก่ท่านจากบริษัทประกันภัยดังนี้:
กรุงเทพประกันภัย
ไทยไพบูลย์
สินมั่นคง
กรุงไทยพานิชประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
อลิอันซ์ ซีพี
คุ้มภัย
ไทยศรี
อาคเนย์
เคเอสเค ประกันภัย
บริษัทกลางฯ
อินทรประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
เอเชียประกันภัย
โตเกียวมารีน
วิริยะประกันภัย
เอ็มเอสไอจี
ทิพยประกันภัย
สามัคคีประกันภัย
เอราวัณ
เทเวศประกันภัย
สินทรัพย์ประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ เช็คราคาฟรี