เข้าสู่ระบบ  /  สมัครสมาชิก ฟรี!    

ประกันชั้น 1


มือใหม่ หัด "ประกันรถ"

บริษัทประกันภัย


บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" ให้แก่บริษัทประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันรถดอทคอม เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย, นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์, เปรียบเทียบราคา, อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ ปัจจุบันเราสามารถให้บริการข้อมูลประกันภัยแก่ท่านจากบริษัทประกันภัยดังนี้:
กรุงเทพประกันภัย
ไทยศรี
สินทรัพย์ประกันภัย
กรุงไทยพานิชประกันภัย
ไทยเศรษฐฯ
สินมั่นคง
คุ้มภัย
นวกิจประกันภัย
อลิอันซ์ ซีพี
เคเอสเค ประกันภัย
บริษัทกลางฯ
อาคเนย์
เจ้าพระยาประกันภัย
แปซิฟิค ครอส
อินทรประกันภัย
โตเกียวมารีน
ฟีนิกซ์
เอเชียประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
เอ็มเอสไอจี
เทเวศประกันภัย
วิริยะประกันภัย
เอราวัณ
ไทยไพบูลย์
สามัคคีประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

ประกันภัยรถยนต์ เช็คราคาฟรี