เข้าสู่ระบบ  /  สมัครสมาชิก ฟรี!    

ประกันชั้น 1


มือใหม่ หัด "ประกันรถ"

บริษัทประกันภัย


บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" ให้แก่บริษัทประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันรถดอทคอม เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย, นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์, เปรียบเทียบราคา, อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ ปัจจุบันเราสามารถให้บริการข้อมูลประกันภัยแก่ท่านจากบริษัทประกันภัยดังนี้:
กรุงเทพประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
สินมั่นคง
กรุงไทยพานิชประกันภัย
ไทยศรี
อลิอันซ์ ซีพี
คุ้มภัย
บริษัทกลางฯ
อาคเนย์
เคเอสเค ประกันภัย
แปซิฟิค ครอส
อินทรประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
เอเชียประกันภัย
โตเกียวมารีน
วิริยะประกันภัย
เอ็มเอสไอจี
ทิพยประกันภัย
สามัคคีประกันภัย
เอราวัณ
เทเวศประกันภัย
สินทรัพย์ประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย
ไทยไพบูลย์

ประกันภัยรถยนต์ เช็คราคาฟรี