PrakunRod Giving


14,436
เข้าชม
PrakunRod Giving: สนามเด็กเล่นเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ
8 เม.ย. 59
อัพเดต
PrakunRod.com ขอชวนท่านสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ โดยร่วมบริจาคเงินเ..
4,746
เข้าชม
PrakunRod Giving: ตอบแทนอาชีพบริการสังคม
17 ก.ย. 58
อัพเดต
*** สิ้นสุดโครงการแล้ว *** สำหรับท่านที่สั่งซื้อมาแล้ว สามารถส่งเอกสารขอรับ gift voucher ได้ถึง 30..
7,594
เข้าชม
PrakunRod Giving: โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อเด็กๆ ในโรงเรียนชนบท
14 ก.พ. 58
อัพเดต
PrakunRod.com ขอชวนท่านแบ่งปันน้ำใจให้เด็กๆ ในโรงเรียนชนบท กับโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ผ่..
« หน้าที่แล้ว 1 หน้าถัดไป »