เข้าสู่ระบบ  /  สมัครสมาชิก ฟรี!    

ประกันชั้น 1


มือใหม่ หัด "ประกันรถ"

สั่งซื้อ พ.ร.บ. สำหรับรถยนต์อื่นๆ เช่น รถรับจ้าง, แท็กซี่, รถโดยสาร, บรรทุก, ฯลฯ (ออกโดย สินมั่นคงประกันภัย)

ประวัติเบื้องต้น เลือกแพกเกจประกันภัย ข้อมูลการสั่งซื้อ การชำระเงิน เสร็จเรียบร้อย

กรุณาเลือกประเภทรถของคุณ ดูรหัสรถได้จาก พ.ร.บ. เดิม
ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาพิเศษ คุณประหยัด สั่งซื้อ
1.10E - พ.ร.บ. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 645.21 600.00 45.21 (7%)
1.20B - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,203.13 2,051.00 152.13 (7%)
1.20C - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,437.91 3,201.00 236.91 (7%)
1.20D - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง 4,017.85 3,741.00 276.85 (7%)
1.40B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน 1,310.75 1,220.00 90.75 (7%)
1.40C - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน 1,408.12 1,311.00 97.12 (7%)
1.40D - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน 1,826.49 1,700.00 126.49 (7%)
1.42A - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน 1,805.09 1,680.00 125.09 (7%)
1.42B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน 2,493.10 2,321.00 172.10 (7%)
1.70E - พ.ร.บ. รถสามล้อเครื่องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 537.14 500.00 37.14 (7%)
2.1 - พ.ร.บ. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รับจ้าง) 2,041.56 1,900.00 141.56 (7%)
2.20A - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รับจ้าง) 2,493.10 2,321.00 172.10 (7%)
2.20B - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รับจ้าง) 3,738.58 3,480.00 258.58 (7%)
2.20C - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง (รับจ้าง) 7,155.09 6,662.00 493.09 (7%)
2.20D - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง (รับจ้าง) 8,079.57 7,522.00 557.57 (7%)
2.40A - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รับจ้าง) 1,891.76 1,761.00 130.76 (7%)
2.40B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน (รับจ้าง) 1,966.66 1,831.00 135.66 (7%)
2.40C - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (รับจ้าง) 2,127.16 1,980.00 147.16 (7%)
2.40D - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน (รับจ้าง) 2,718.87 2,531.00 187.87 (7%)
2.42A - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน (รับจ้าง) 2,127.16 1,980.00 147.16 (7%)
2.42B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน (รับจ้าง) 3,288.11 3,061.00 227.11 (7%)
3.1 - พ.ร.บ. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ให้เช่า) 2,041.56 1,900.00 141.56 (7%)
3.10E - พ.ร.บ. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 2,041.56 1,900.00 141.56 (7%)
3.20A - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (ให้เช่า) 2,493.10 2,321.00 172.10 (7%)
3.20B - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ให้เช่า) 3,738.58 3,480.00 258.58 (7%)
3.20C - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง (ให้เช่า) 7,155.09 6,662.00 493.09 (7%)
3.20D - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง (ให้เช่า) 8,079.57 7,522.00 557.57 (7%)
3.40A - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (ให้เช่า) 1,891.76 1,761.00 130.76 (7%)
3.40B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน (ให้เช่า) 1,966.66 1,831.00 135.66 (7%)
3.40C - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน (ให้เช่า) 2,127.16 1,980.00 147.16 (7%)
3.40D - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน (ให้เช่า) 2,718.87 2,531.00 187.87 (7%)
3.42A - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน (ให้เช่า) 2,127.16 1,980.00 147.16 (7%)
3.42B - พ.ร.บ. รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน (ให้เช่า) 3,288.11 3,061.00 227.11 (7%)
3.50 - หัวรถลากจูง (รับจ้าง) 3,395.11 3,161.00 234.11 (7%)
3.60 - รถพ่วง (รับจ้าง) 645.21 600.00 45.21 (7%)
3.70E - พ.ร.บ. รถสามล้อเครื่องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 1,547.22 1,440.00 107.22 (7%)

  • ชำระเงินสะดวกที่สุดด้วย PayPal บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
  • กรอกข้อมูลครบถ้วน ไม่ต้อง fax เอกสารใดๆ รอรับ พ.ร.บ. ที่บ้านได้เลย
  • จัดส่งฟรี
<< กลับไปหน้าที่แล้ว