ยืนยันตัวผู้เอาประกัน

  • PrakunRod เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกใช้เพื่อการทำประกันในครั้งนี้เท่านั้น
  • เราไม่มีนโยบายขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น
  • ขออภัยด้วย แคมเปญนี้ได้ปิดแล้วครับ
ข้อมูลบัตรประชาชน ผู้เอาประกัน
คำนำหน้า:
ชื่อ นามสกุล:
รูปบัตรประชาชน:
ข้อแนะนำ การถ่ายรูปบัตร
  • รูปต้องชัดเจน เพื่อให้ระบบอ่านข้อความบนบัตรได้
  • อย่าให้มีแสงสะท้อนที่บัตร เพราะอาจทำให้ข้อความอ่านไม่ชัด และตรวจไม่ผ่านได้
  • ส่งเป็นไฟล์ jpeg, jpg, gif, png เท่านั้น