กรุณาเลือกแพกเกจ


ประเภทรถ/การใช้งาน:
ประกัน:
ช่วงทุน: -
ยี่ห้อรถ: *
ปีรถ: *
ทะเบียนรถจังหวัด: *
* แนะนำกรอก เพื่อกรองผลการค้นหา

เลือกบริษัทประกันที่ท่านสนใจ หรือเลือกดูแพกเกจทั้งหมดจากตารางด้านล่าง
เออร์โก (เดิมไทยศรี) (2)
ชั้น 3 แท็กซี่ ส่วนบุคคล รับจ้างสาธารณะ (รถเขียว-เหลือง)
เออร์โก (เดิมไทยศรี) ผลิตกรมธรรม์ 7-9 วันทำการ
ไม่จำกัดอายุรถ
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 5 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 6 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 7 x 50,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 7 x 50,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 1.5 ล้าน
ราคา: 12,354.22   ดูราคาถูกสุด

ชั้น 3 แท็กซี่ นิติบุคคล รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่บริษัทหรือสหกรณ์)
เออร์โก (เดิมไทยศรี) ผลิตกรมธรรม์ 7-9 วันทำการ
ไม่จำกัดอายุรถ
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 5 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 6 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 7 x 50,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 7 x 50,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 1.5 ล้าน
ราคา: 15,577.06   ดูราคาถูกสุด