กรุณาเลือกแพกเกจ


ประเภทรถ:
ประกัน:
เลือกบริษัทประกันที่ท่านสนใจ หรือเลือกดูแพกเกจทั้งหมดจากตารางด้านล่าง
เอเชียประกันภัย (2)  ฟีนิกซ์ (1)  วิริยะประกันภัย (1)
ประเภท 3 (แท็กซี่ รับจ้างสาธารณะ)
ชั้น 3 แท็กซี่ นิติบุคคล + พรบ. รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่บริษัทหรือสหกรณ์)
เอเชียประกันภัย ผลิตกรมธรรม์ 3-4 วันทำการ
รับรถไม่เกิน 10 ปี
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 3 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 6 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 5 x 50,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 5 x 50,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 3 แสน
ราคา: 11,941.00   ดูราคาถูกสุด
ชั้น 3 แท็กซี่ บุคคล + พรบ. รับจ้างสาธารณะ (รถเขียว-เหลือง)
เอเชียประกันภัย ผลิตกรมธรรม์ 3-4 วันทำการ
รับรถไม่เกิน 10 ปี
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 3 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 6 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 5 x 50,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 5 x 50,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 3 แสน
ราคา: 9,841.00   ดูราคาถูกสุด
ชั้น 3 แท็กซี่ + พรบ. รับจ้างสาธารณะ
ฟีนิกซ์ ผลิตกรมธรรม์ 3-4 วันทำการ
ไม่จำกัดอายุรถ
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 3 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 6 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 5 x 50,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 5 x 50,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 2 แสน
ราคา: 9,500.53   ดูราคาถูกสุด
ชั้น 3 แท็กซี่ + พรบ. รับจ้างสาธารณะ (ดีดัก 1,000) (รับรถไม่เกิน 10 ปี)
วิริยะประกันภัย ผลิตกรมธรรม์ 5-7 วันทำการ
รับรถไม่เกิน 10 ปี
คู่กรณี เจ็บ/เสียชีวิต: 3 แสน
คู่กรณี ทรัพย์สินเสียหาย: 2 แสน
คนในรถเรา เสียชีวิต พิการ: 5 x 100,000
คนในรถเรา ค่ารักษาพยาบาล: 5 x 100,000
รถเรา เสียหาย: --
รถเรา หาย/ไฟไหม้: --
รับผิดส่วนแรก: --
ประกันตัวผู้ขับขี่: 5 แสน
ราคา: 12,500.00   ดูราคาถูกสุด