เช็คโปรโมชั่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบถูกสุดๆ รู้ราคาทันที สั่งซื้อออนไลน์ได้เลย!


การเลือกลักษณะอาชีพ
 • กลุ่ม A: งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยที่สุด
  ทำงานส่วนใหญ่ในออฟฟิศ และไม่ได้ใช้เครื่องจักร
  เช่น ผู้บริหาร พนักงานประจำออฟฟิศ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ วิศวกร
 • กลุ่ม B: งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุปานกลาง
  ทำงานนอกออฟฟิศเป็นครั้งคราว บางครั้งมีการใช้เครื่องจักร
  เช่น ช่าง ตัวแทน/นายหน้า วิศวกรตรวจสอบคุมงาน เจ้าของกิจการ ค้าขาย
 • กลุ่ม C: งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระดับสูง
  ทำงานใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกออฟฟิศเป็นประจำ
  เช่น พนักงานโรงงาน พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขาย มัคคุเทศก์ นักข่าว
 • กลุ่ม D: งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากที่สุด
  คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษจาก PrakunRod.com
วันเกิด:
ลักษณะอาชีพ:
คลิก อ่านคำอธิบาย
หากเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้เลือก "นักเรียน นักศึกษา" เท่านั้น

วันเริ่มคุ้มครอง:
รับประกันโดย
กรุงเทพประกันภัย วิริยะประกันภัย เทเวศประกันภัย ชับบ์สามัคคีประกันภัย ทิพยประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (หรือบางครั้งเรียกว่า "ประกัน PA" ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Personal Accident Insurance") เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน แล้วส่งผลให้ร่างกายบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ในมุมมองด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้ว ประกันอุบัติเหตุยังสามารถช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากภาระด้านการเงิน จากผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เหมาะกับใคร?

ตัวอย่างบางส่วนของผู้ที่ควรพิจารณาทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีดังนี้
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์, ผู้ขี่จักรยาน หรือเล่นกีฬาเป็นประจำ (ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาอันตราย เช่น บันจี้จั๊พท์ ดำน้ำ แข่งรถ เป็นต้น)
 • ผู้ที่อยู่ในช่วงสร้างฐานะ เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว และต้องการแบ่งเบาภาระให้คนข้างหลัง หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ที่ทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เพียงพอ สามารถทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ราคาเท่าไหร่ ปีละกี่บาท

ปัจจัยหลักที่มีผลกับราคาหรือเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและอาชีพของผู้เอาประกัน ตัวอย่างราคาประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้มีอายุ 30 ปี ทำงานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่ำ เช่น ทำงานในออฟฟิศ จากข้อมูลแพกเกจที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน มีราคาเฉลี่ยดังนี้
 • ประกันอุบัติเหตุ ทุน 500,000 มีค่ารักษาพยาบาล ราคาเฉลี่ย 2,406 บาท/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ ทุน 1,000,000 มีค่ารักษาพยาบาล ราคาเฉลี่ย 3,897 บาท/ปี
สำหรับราคาที่แน่นอน กรุณากรอกข้อมูลด้านบน เพื่อเริ่มต้นเช็คราคา