สถิติยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ประกันภัยรถ ปี 2014 - พ.ศ. 2557


ประเภทประกัน:
สถิติปี:
ไฮไลท์สถิติประกันภัยรถ ปี 2014 - พ.ศ. 2557
  • เบี้ยรวม 117,927 ล้าน
  • TOP 10 อันดับประกันภัยรถ ยอดขายสูงสุด วิริยะประกันภัย, สินมั่นคง, คุ้มภัยโตเกียวมารีน, กรุงเทพประกันภัย, ธนชาตประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, ทิพยประกันภัย, แอลเอ็มจี ประกันภัย, บริษัทกลางฯ, โตเกียวมารีน
  • TOP 5 อันดับดีขึ้น อินทรประกันภัย (▲ 6), เทเวศประกันภัย (▲ 4), เคเอสเค ประกันภัย (▲ 4), ซมโปะ ประกันภัย (▲ 4), เมืองไทยประกันภัย (▲ 3)
  • TOP 5 อันดับลดลง ไทยเศรษฐฯ (▼ 6), มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (▼ 5), กมล (▼ 3), ทิพยประกันภัย (▼ 2), แอลเอ็มจี ประกันภัย (▼ 2)
  • TOP 5 ยอดขาย % ดีขึ้น เจนเนอราลี่ ประกันภัย (+1,470.70%), อินทรประกันภัย (+68.62%), เจ้าพระยาประกันภัย (+43.28%), นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (+27.76%), เคเอสเค ประกันภัย (+24.90%)
  • TOP 5 ยอดขาย % ลดลง เจมาร์ท ประกันภัย (เดิม เจพี) (-40.70%), ไทยเศรษฐฯ (-36.61%), กมล (-25.94%), เอราวัณ (-25.00%), ไทยไพบูลย์ (-18.56%)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ดีขึ้น สินมั่นคง (+759.63 ล้าน), เมืองไทยประกันภัย (+725.26 ล้าน), อาคเนย์ประกันภัย (+520.97 ล้าน), อินทรประกันภัย (+390.84 ล้าน), เอ็มเอสไอจี (+360.98 ล้าน)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ลดลง โตเกียวมารีน (-763.71 ล้าน), วิริยะประกันภัย (-418.83 ล้าน), ไทยเศรษฐฯ (-367.72 ล้าน), ทิพยประกันภัย (-339.48 ล้าน), มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (-322.33 ล้าน)
อันดับ▲▼บริษัทเบี้ยประกัน (พันบาท)ส่วนแบ่งตลาด▲% YOYอัตราส่วนเงินกองทุน %
1 -- วิริยะประกันภัย 30,520,982 25.88% -1.35% 207.90
2 -- สินมั่นคง 8,866,561 7.52% +9.37% 691.87
3 -- คุ้มภัยโตเกียวมารีน 6,718,369 5.70% +0.29% 404.64
4 -- กรุงเทพประกันภัย 6,684,348 5.67% +0.04% 236.70
5 ▲ 2 ธนชาตประกันภัย 5,014,886 4.25% +1.74% 809.00
6 ▲ 3 เมืองไทยประกันภัย 4,982,555 4.23% +17.03% 362.00
7 ▼ 2 ทิพยประกันภัย 4,808,210 4.08% -6.59% 308.06
8 ▼ 2 แอลเอ็มจี ประกันภัย 4,784,304 4.06% -4.95% 517.00
9 ▲ 1 บริษัทกลางฯ 3,851,874 3.27% +0.37% 922.00
10 ▼ 2 โตเกียวมารีน 3,567,300 3.03% -17.63% 973.85
11 ▲ 1 อาคเนย์ประกันภัย 3,052,314 2.59% +20.58% 177.58
12 ▼ 1 มิตรแท้ประกันภัย 2,630,840 2.23% -7.51% 353.23
13 ▲ 1 ไทยวิวัฒน์ 2,277,891 1.93% -1.23% 403.03
14 ▲ 2 เอ็มเอสไอจี 2,137,331 1.81% +20.32% 417.46
15 ▼ 2 ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย 2,072,058 1.76% -12.71% 386.48
16 ▲ 3 เอเชียประกันภัย 1,981,342 1.68% +12.90% 186.30
17 ▲ 4 เทเวศประกันภัย 1,873,489 1.59% +20.23% 404.96
18 ▼ 1 นวกิจประกันภัย 1,793,410 1.52% +1.50% 466.69
19 ▼ 1 ชับบ์สามัคคีประกันภัย 1,556,890 1.32% -11.53% 527.00
20 ▼ 5 มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 1,546,101 1.31% -17.25% 1,507.26
21 ▼ 1 แอกซ่าประกันภัย 1,513,918 1.28% -11.47% 192.92
22 -- นำสิน 1,447,145 1.23% -3.06% 559.59
23 ▲ 1 กรุงไทยพานิชประกันภัย 1,219,378 1.03% -8.80% 767.82
24 ▼ 1 ไทยศรี 1,198,203 1.02% -10.73% 328.00
25 ▲ 1 อลิอันซ์ อยุธยา 1,015,935 0.86% -1.79% 211.20
26 ▲ 4 เคเอสเค ประกันภัย 970,583 0.82% +24.90% 174.20
27 ▼ 2 ไทยประกันภัย 962,460 0.82% -7.94% 209.97
28 ▲ 6 อินทรประกันภัย 960,358 0.81% +68.62% 507.23
29 ▲ 3 เจ้าพระยาประกันภัย 938,977 0.80% +43.28% -210.28
30 ▼ 2 ศรีอยุธยาประกันภัย 928,512 0.79% -2.00% 1,064.06
31 ▼ 2 เดอะ วัน ประกันภัย (เดิมสินทรัพย์) 920,590 0.78% +4.97% 131.10
32 ▲ 1 สหมงคลประกันภัย 772,662 0.66% +19.16% 411.31
33 ▼ 6 ไทยเศรษฐฯ 636,517 0.54% -36.61% 232.23
34 ▼ 3 กมล 530,163 0.45% -25.94% --
35 ▲ 1 ไทยพัฒนาประกันภัย 425,852 0.36% +4.35% 164.40
37 ▲ 4 ซมโปะ ประกันภัย 299,355 0.25% +20.42% 277.33
38 ▲ 2 ฟอลคอนประกันภัย 298,467 0.25% +6.93% 447.00
39 ▼ 1 เอราวัณ 286,093 0.24% -25.00% 545.87
40 ▼ 1 เจมาร์ท ประกันภัย (เดิม เจพี) 213,040 0.18% -40.70% 294.79
41 ▲ 1 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 192,386 0.16% -11.88% 319.57
42 ▲ 1 บางกอกสหประกันภัย 172,992 0.15% -5.13% 238.12
43 ▲ 3 จรัญประกันภัย 168,122 0.14% +8.62% 274.44
44 ▲ 3 สยามซิตี้ประกันภัย 152,085 0.13% +20.30% 260.03
45 ▼ 1 ไทยไพบูลย์ 148,045 0.13% -18.56% 1,419.71
46 ▼ 1 คิวบีอีประกันภัย 147,791 0.13% -7.35% --
48 -- ทูนประกันภัย 74,575 0.06% +5.76% 1,020.45
49 ▲ 1 พุทธธรรมประกันภัย 47,236 0.04% -16.86% 357.73
50 ▲ 1 นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ 14,446 0.01% +27.76% --
51 ▲ 1 เจนเนอราลี่ ประกันภัย 12,173 0.01% +1,470.70% 159.12