สถิติยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ประกันภัยรถ ปี 2017 - พ.ศ. 2560


ประเภทประกัน:
สถิติปี:
ไฮไลท์สถิติประกันภัยรถ ปี 2017 - พ.ศ. 2560
  • เบี้ยรวม 127,266 ล้าน
  • TOP 10 อันดับประกันภัยรถ ยอดขายสูงสุด วิริยะประกันภัย, อาคเนย์ประกันภัย, สินมั่นคง, คุ้มภัย, ธนชาตประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, แอลเอ็มจี ประกันภัย, บริษัทกลางฯ, โตเกียวมารีน
  • TOP 5 อันดับดีขึ้น อลิอันซ์ (▲ 7), อาคเนย์ประกันภัย (▲ 2), ธนชาตประกันภัย (▲ 2), ไทยวิวัฒน์ (▲ 2), บางกอกสหประกันภัย (▲ 2)
  • TOP 5 อันดับลดลง เอราวัณ (▼ 6), ชับบ์สามัคคีประกันภัย (▼ 4), เจ้าพระยาประกันภัย (▼ 3), กรุงเทพประกันภัย (▼ 2), เอเชียประกันภัย (▼ 2)
  • TOP 5 ยอดขาย % ดีขึ้น อลิอันซ์ (+35.20%), เจพี ประกันภัย (+32.17%), อาคเนย์ประกันภัย (+22.76%), นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ (+19.77%), สยามซิตี้ประกันภัย (+18.96%)
  • TOP 5 ยอดขาย % ลดลง เอราวัณ (-94.42%), คิวบีอีประกันภัย (-86.90%), นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ (-65.81%), ทูนประกันภัย (-34.36%), ทิพยประกันภัย (-14.03%)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ดีขึ้น วิริยะประกันภัย (+2,455.76 ล้าน), อาคเนย์ประกันภัย (+1,506.76 ล้าน), ธนชาตประกันภัย (+982.53 ล้าน), คุ้มภัย (+399.98 ล้าน), อลิอันซ์ (+377.43 ล้าน)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ลดลง กรุงเทพประกันภัย (-507.15 ล้าน), ทิพยประกันภัย (-453.25 ล้าน), เอ็มเอสไอจี (-312.93 ล้าน), สินมั่นคง (-288.22 ล้าน), เมืองไทยประกันภัย (-267.54 ล้าน)
อันดับ▲▼บริษัทเบี้ยประกัน (พันบาท)ส่วนแบ่งตลาด▲% YOYอัตราส่วนเงินกองทุน %
1 -- วิริยะประกันภัย 32,723,052 25.71% +8.11% 206.23
2 ▲ 2 อาคเนย์ประกันภัย 8,124,399 6.38% +22.76% 197.57
3 ▼ 1 สินมั่นคง 7,912,272 6.22% -3.51% 696.10
4 ▼ 1 คุ้มภัย 7,586,639 5.96% +5.56% 286.14
5 ▲ 2 ธนชาตประกันภัย 6,405,161 5.03% +18.11% 843.00
6 -- เมืองไทยประกันภัย 6,334,217 4.98% -4.05% 393.00
7 ▼ 2 กรุงเทพประกันภัย 6,095,246 4.79% -7.68% 239.90
8 -- แอลเอ็มจี ประกันภัย 4,985,038 3.92% -1.61% 545.00
9 -- บริษัทกลางฯ 4,098,867 3.22% +7.59% 917.00
10 -- โตเกียวมารีน 3,856,416 3.03% +10.57% 888.56
11 ▲ 1 มิตรแท้ประกันภัย 2,896,097 2.28% +9.31% 543.70
12 ▼ 1 ทิพยประกันภัย 2,777,302 2.18% -14.03% 340.06
13 ▲ 1 เทเวศประกันภัย 2,622,965 2.06% +3.33% 348.53
14 ▲ 2 ไทยวิวัฒน์ 2,611,760 2.05% +11.77% 344.60
15 ▼ 2 เอเชียประกันภัย 2,515,024 1.98% -1.22% 209.95
16 ▼ 1 เอ็มเอสไอจี 2,170,167 1.71% -12.60% 398.12
17 -- ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย 1,966,175 1.54% +2.72% 366.41
18 -- นวกิจประกันภัย 1,567,770 1.23% -10.72% 442.83
19 -- นำสิน 1,451,135 1.14% -5.58% --
20 ▲ 7 อลิอันซ์ 1,449,553 1.14% +35.20% 171.90
21 ▲ 1 ไทยประกันภัย 1,425,279 1.12% +15.15% 232.00
22 ▼ 2 แอกซ่าประกันภัย 1,381,990 1.09% -3.93% 179.95
23 ▲ 1 มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 1,346,530 1.06% +12.30% 986.49
24 ▼ 3 เจ้าพระยาประกันภัย 1,280,518 1.01% -8.58% -210.28
25 -- กรุงไทยพานิชประกันภัย 1,143,986 0.90% -1.70% 732.11
26 -- ไทยศรี 1,108,677 0.87% +3.29% 287.43
27 ▼ 4 ชับบ์สามัคคีประกันภัย 1,106,853 0.87% -8.31% 570.00
28 -- ศรีอยุธยาประกันภัย 1,026,528 0.81% -2.52% 886.78
29 -- สินทรัพย์ประกันภัย 1,019,142 0.80% +17.72% 160.70
31 -- สหมงคลประกันภัย 697,222 0.55% +1.83% --
32 ▲ 1 เคเอสเค ประกันภัย 675,993 0.53% +6.93% 155.23
33 ▼ 1 ไทยเศรษฐฯ 626,452 0.49% -5.67% 147.19
34 -- ฟอลคอนประกันภัย 603,785 0.47% +18.64% 371.00
35 -- อินทรประกันภัย 533,085 0.42% +14.77% 526.35
37 ▲ 1 สยามซิตี้ประกันภัย 325,610 0.26% +18.96% 224.53
38 ▼ 1 ไทยพัฒนาประกันภัย 313,740 0.25% -5.90% --
39 ▲ 2 บางกอกสหประกันภัย 250,829 0.20% +15.39% --
40 ▲ 2 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 246,720 0.19% +19.77% --
41 ▼ 2 ไทยไพบูลย์ 242,680 0.19% -10.12% 1,517.05
42 ▼ 2 เจนเนอราลี่ ประกันภัย 219,330 0.17% -7.30% 391.99
43 ▲ 1 เจพี ประกันภัย 160,887 0.13% +32.17% 569.37
44 ▲ 1 จรัญประกันภัย 113,462 0.09% +14.01% 278.14
46 ▲ 1 ทูนประกันภัย 45,623 0.04% -34.36% --
47 ▲ 2 พุทธธรรมประกันภัย 30,165 0.02% -11.39% --
48 ▼ 2 คิวบีอีประกันภัย 10,245 0.01% -86.90% --
49 ▼ 6 เอราวัณ 8,041 0.01% -94.42% --
50 -- นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ 3,579 0.00% -65.81% --