สถิติยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ประกันสุขภาพ ปี 2014 - พ.ศ. 2557


ประเภทประกัน:
สถิติปี:
ไฮไลท์สถิติประกันสุขภาพ ปี 2014 - พ.ศ. 2557
  • เบี้ยรวม 7,051 ล้าน
  • TOP 10 อันดับประกันสุขภาพ ยอดขายสูงสุด เอ็ทน่า, ซิกน่าประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, วิริยะประกันภัย, แอกซ่าประกันภัย, คุ้มภัยโตเกียวมารีน, มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์, โตเกียวมารีน
  • TOP 5 อันดับดีขึ้น เมืองไทยประกันภัย (▲ 2), ชับบ์สามัคคีประกันภัย (▲ 1), วิริยะประกันภัย (▲ 1), แอกซ่าประกันภัย (▲ 1), ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย (▲ 1)
  • TOP 5 อันดับลดลง คุ้มภัยโตเกียวมารีน (▼ 3), เอ็มเอสไอจี (▼ 2), บางกอกสหประกันภัย (▼ 1), กรุงไทยพานิชประกันภัย (▼ 1), สินมั่นคง (▼ 1)
  • TOP 5 ยอดขาย % ดีขึ้น ทิพยประกันภัย (+28.83%), เมืองไทยประกันภัย (+28.36%), แอกซ่าประกันภัย (+26.84%), ซิกน่าประกันภัย (+26.51%), ชับบ์สามัคคีประกันภัย (+25.57%)
  • TOP 5 ยอดขาย % ลดลง นำสิน (-73.54%), ซมโปะ ประกันภัย (-66.66%), เอไอเอ (AIA) (-57.98%), กรุงไทยพานิชประกันภัย (-10.33%), แอลเอ็มจี ประกันภัย (-7.17%)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ดีขึ้น เอ็ทน่า (+378.90 ล้าน), ซิกน่าประกันภัย (+157.15 ล้าน), ทิพยประกันภัย (+90.66 ล้าน), ชับบ์สามัคคีประกันภัย (+71.76 ล้าน), แอกซ่าประกันภัย (+62.74 ล้าน)
  • TOP 5 ยอดขาย (บาท) ลดลง แอลเอ็มจี ประกันภัย (-13.24 ล้าน), เอไอเอ (AIA) (-12.23 ล้าน), คุ้มภัยโตเกียวมารีน (-10.98 ล้าน), เอ็มเอสไอจี (-6.06 ล้าน), เทเวศประกันภัย (-3.68 ล้าน)
อันดับ▲▼บริษัทเบี้ยประกัน (พันบาท)ส่วนแบ่งตลาด▲% YOYอัตราส่วนเงินกองทุน %
1 -- เอ็ทน่า 2,523,216 35.79% +17.66% 264.00
2 -- ซิกน่าประกันภัย 749,885 10.64% +26.51% 308.70
3 -- กรุงเทพประกันภัย 544,804 7.73% +3.85% 236.70
4 -- ทิพยประกันภัย 405,100 5.75% +28.83% 308.06
5 ▲ 1 ชับบ์สามัคคีประกันภัย 352,377 5.00% +25.57% 527.00
6 ▲ 1 วิริยะประกันภัย 302,803 4.29% +15.66% 207.90
7 ▲ 1 แอกซ่าประกันภัย 296,428 4.20% +26.84% 192.92
8 ▼ 3 คุ้มภัยโตเกียวมารีน 273,275 3.88% -3.86% 404.64
9 -- มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 238,645 3.38% +8.62% 1,507.26
11 -- โตเกียวมารีน 212,263 3.01% +7.62% 973.85
12 -- แอลเอ็มจี ประกันภัย 171,207 2.43% -7.17% 517.00
13 -- เทเวศประกันภัย 148,222 2.10% -2.42% 404.96
14 ▲ 2 เมืองไทยประกันภัย 112,093 1.59% +28.36% 362.00
15 ▼ 1 บางกอกสหประกันภัย 107,940 1.53% +7.17% 238.12
16 ▲ 1 ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย 91,172 1.29% +7.72% 386.48
17 ▼ 2 เอ็มเอสไอจี 85,107 1.21% -6.64% 417.46
18 -- ไทยวิวัฒน์ 59,559 0.84% +5.55% 403.03
19 -- นวกิจประกันภัย 47,765 0.68% +5.85% 466.69
20 -- แปซิฟิค ครอส 39,993 0.57% -- 497.94
21 ▼ 1 กรุงไทยพานิชประกันภัย 26,136 0.37% -10.33% 767.82
22 ▼ 1 สินมั่นคง 23,276 0.33% -6.04% 691.87
23 ▼ 1 เอไอเอ (AIA) 8,863 0.13% -57.98% --
24 ▲ 1 ไทยศรี 2,834 0.04% -4.22% 328.00
25 -- สยามซิตี้ประกันภัย 1,939 0.03% -- 260.03
26 -- คิวบีอีประกันภัย 1,580 0.02% +5.19% --
27 -- เคเอสเค ประกันภัย 667 0.01% +23.97% 174.20
28 -- อินทรประกันภัย 530 0.01% +11.34% 507.23
29 ▲ 1 มิตรแท้ประกันภัย 52 0.00% 0.00 353.23
30 ▼ 1 นำสิน 41 0.00% -73.54% 559.59
31 -- ซมโปะ ประกันภัย 3 0.00% -66.66% 277.33