ซื้อรถมอเตอร์ไซต์มาใหม่ จะเลือกทำประกันภัยอะไรได้บ้าง


การเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซต์ใหม่ คงเป็นความฝันของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์แบบลุยๆ เมื่อได้รับมอเตอร์ไซต์คันโปรดมาแล้ว ท่านสามารถสอบถามนายหน้าประกันภัย ที่ดูแลท่านเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ท่านสนใจซื้อ
เพื่อให้เข้าใจถึงพิ้นฐานของประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซต์หรือจักรยานยนต์ ทางเราขอแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยจักรยายนต์ดังนี้

ประกันภัยที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมสำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์
1. ประกันภัยรถจักรยานยต์หาย
เมื่อท่านทำประกันภัยประเภทนี้ ท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทน กรณีมอเตอร์ไซต์หายด้วยการถูกโจรกรรม ซึ่งวงเงินที่จะทดแทนจะจ่ายให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น กรณีผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ ทางบริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้กับไฟแนนซ์ในเบื้องต้นตามมูลค่าหนี้ที่ค้างไฟแนนซ์อยู่ ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นของผู้ครอบครอง

2. ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น
ประกันภัยประเภท 1
-ข้อเด่นของประกันประเภท 1
เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองความเสียหายจากวินาศภัยทุกชนิด ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ จึงได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดในประกันภัยรถจักรยานยนต์ทั้งหมด แต่ประกันภัยชั้น 1 สำหรับรถจักรยานยนต์ หาซื้อยากและไม่ค่อยมีบริษัทรับ เนื่องจากความเสียหายสูงมีโอกาสขาดทุนมาก

ประกันภัยประเภท 3+
-ข้อเด่นประกันประเภท 3 Plus
ซ่อมรถเรา เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถชนรถ) จึงสามารถเคลมได้
ซ่อมรถ/ทรัพย์สินคู่กรณีให้ด้วย ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด
คุ้มครองชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
จ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีเกิดเป็นคดีอาญาจากการเฉี่ยวชน

ประกันภัยประเภท 3
-ข้อเด่นของประกันประเภท 3
มุ่งเน้นคุ้มครองความรับผิดที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมรถคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย

3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยปกติมีข้อยกเว้น การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แต่บางกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองส่วนนี้ด้วย ซึ่งต้องศึกษาความคุ้มครองประเภทนี้ให้ชัดเจนตรงตามความต้องการก่อนซื้อ เพราะมีทั้งประเภทที่จ่ายสินไหม 100%หรือ 50% หากเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
อัพเดต: 9 พ.ย. 56 - 22:22

ประกันภัยรถยนต์