เบอร์เคลม เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่างๆ


เบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเคลม แจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

บริษัทเบอร์เคลม / แจ้งเหตุ
กรุงเทพประกันภัย1620 (แจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง) หรือ 02-285-8888 กด 3 (แจ้งเคลมทั่วไป)
กรุงไทยพานิชประกันภัย0-2624-1111 กด 1
คุ้มภัยโตเกียวมารีน0-2257-8080
ชับบ์สามัคคีประกันภัย02-555-9100
ทิพยประกันภัย02-248-0059 / 02-643-2900
เทเวศ0-2670-4444 กด 1
ไทยไพบูลย์02-246-9635 ต่อ 77
ไทยวิวัฒน์(02) 695-0700
ไทยศรี0-2878-7000
ไทยเศรษฐฯ1352, 0-2630-9055 , 0-2630-9111
นำสินประกันภัย(02) 911-4567, (02) 911-4488
เมืองไทย ประกันภัย1484
วิริยะประกันภัย1557 หรือ 0-2239-1557
เดอะวันประกันภัย (เดิมสินทรัพย์)02-792-5555
สินมั่นคง1596 หรือ 02-378-7000
อลิอันซ์ ซีพี0-2638-9333
อินทรประกันภัย02-247-9261, 02-247-6583
เอเชียประกันภัย0-2869-3333
เอ็มเอสไอจี1259
เอราวัณ0-2224-0056
แอกซ่าประกันภัย02-118-8111
แอล เอ็ม จี1790
อัพเดต: 10 ก.พ. 66 - 10:23

ประกันภัยรถยนต์