รถเสียหายสิ้นเชิง การคืนทุนประกันคืออะไร ต้องโอนรถหรือไม่ต้องโอน ?


รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถคันเอาประกันเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้กลับสภาพเดิมได้ หรือ 
หากจะซ่อมให้กลับสภาพเดิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ขณะเกิดความเสียหาย

ดังนั้นในกรณีประกันชั้น 1 หากรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงแล้ว บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจำนวน (มักเรียกกันสั้นๆ ว่าคืนทุนประกัน) เปลี่ยนรถยนต์ หรือชดใช้เป็นเงินก็ได้ แต่หากตกลงกันไม่ได้ว่าจะซ่อมหรือคืนทุนประกัน ให้ดำเนินการจัดซ่อมโดยอู่กลางประกันภัย กรณีจัดซ่อมโดยอู่กลางแล้วเกิดความบกพร่อง หรือเสียหายเพิ่มขึ้น หรือซ่อมล่าช้า ประกันไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่อู่กลางนั้นเป็นอู่คู่สัญญาของประกันด้วย

อย่างไรก็ตาม อะไหล่ที่ใช้ซ่อม หากหาไม่ได้ในท้องตลาด ให้นำเข้าจากต่างประเทศ ประกันรับผิดชอบไม่เกินราคานำเข้าที่ส่งมาทางเรือเท่านั้น

หากในกรมธรรม์มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์เอาไว้ เช่น ให้บริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้รับประโยชน์ (ในกรณีที่รถยังผ่อนอยู่) เป็นต้น บริษัทประกันจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ก่อนตามส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อจ่ายสินไหมแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองสิ้นสุด 

คืนทุนประกันแล้ว ต้องโอนรถหรือไม่
มักเป็นคำถามที่ตามมาหลังรถเสียหายสิ้นเชิง ต้องโอนซากหรือไม่ต้องโอน การจะโอนหรือไม่โอนดูที่ตัวเลขอีกตัวคือ 80%  โดยย้อนไปดูว่าขณะที่ทำประกัน ได้ทำประกันรถไว้ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันหรือไม่  ถ้าใช่แล้วเสียหายสิ้นเชิง ได้สินไหมแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องโอนรถยนต์ให้บริษัทด้วย โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมด 
  • เช่น รถซื้อมา 1 ล้านบาท ทำประกันทันที ได้ทุนประกัน 8 แสนบาทถือว่าทำประกัน 80% ของมูลค่ารถแล้ว หากต่อมาในปีประกันนั้น รถคันนี้เกิดความเสียหายสิ้นเชิง เมื่อประกันจ่ายสินไหมแล้ว ต้องโอนรถด้วย
คำถามที่อาจมีตามมา
คือ หากไม่ต้องการโอนรถให้บริษัทประกัน ต้องการเก็บรถไว้ และขอเงินสินไหมมาซ่อมรถเองได้หรือไม่ คำตอบคือ 
อาจจะพอเจรจาได้ แต่ทั้งนี้สินไหมที่ได้รับจะไม่ถึง 70% ของราคารถ ณ ขณะนั้น เนื่องจากถ้าถึง 70% ก็จะเข้าเงื่อนไขรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ต้องคืนทุนประกันและโอนรถ

อัพเดต: 18 ส.ค. 61 - 16:29

ประกันภัยรถยนต์