ประกันสุขภาพที่รับประกันโดยบริษัทประกันชีวิต บริษัทจะไม่รับต่อสัญญาได้หรือไม่


ประกันสุขภาพ มีทั้งที่จำหน่ายโดยบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต
ความแตกต่างหลักๆ คือ การพ่วงและไม่พ่วงกับกรมธรรม์ประกันหลัก
ซึ่งถ้าหากซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิต จะต้องพ่วงกับกรมธรรม์หลักที่คุ้มครองชีวิต และออกกรมธรรม์ประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์รอง

สิ่งที่เข้าใจผิดกันมากคือ การทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถบอกเลิกไม่รับต่ออายุ ซึ่งความเป็นจริง คปภ.ได้ให้คำตอบแล้วว่า

ในสัญญาประกันสุขภาพเปิดให้บริษัทบอกเลิกไม่ต่ออายุได้ไม่ว่าจะซื้อเป็นกรมธรรม์เดี่ยวหรือซื้อคู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั่นหมายถึง ทั้งแบบที่ซื้อกับบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต บริษัทผู้รับประกันสามารถบอกเลิกไม่ต่ออายุได้ทั้งสิ้น
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:51

ประกันภัยรถยนต์