ชี้แจง: กรมธรรม์ 2+ 3+ แบบอนุโลมไม่เก็บค่ารับผิดส่วนแรก


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
  • ตามที่ในกรมธรรม์ระบุค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทนั้น ในการเคลมจริง ทางบริษัทประกันอนุโลมให้ท่านไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนี้
  • สาเหตุที่ต้องระบุค่าเสียหายส่วนแรกไว้ในกรมธรรม์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ คปภ.
  • หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทประกันได้โดยตรง (ดูเบอร์โทรศัพท์บริษัทประกัน คลิกที่นี่) และแจ้งเลขกรมธรรม์ หรือ ทะเบียนรถ
อัพเดต: 24 เม.ย. 57 - 22:53

ประกันภัยรถยนต์