สินมั่นคง รับประกันระยะเวลาในการเดินทางไปถึงที่เกิด ภายใน 20 นาที


สินมั่นคง SPEED GUARANTEE 1 รับประกันระยะเวลาในการเดินทางไปถึงที่เกิด ภายใน 20 นาที

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วและเกิดความประ ทับใจสูงสุด
หลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุแล้ว พนักงานเคลมของสินมั่นคงต้องใช้เวลาไปถึงที่ เกิดเหตุภายใน 20 นาที
หากพนักงานเคลมเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า 20 นาที บริษัทจะชดเชยให้กับลูกค้า
เป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
(ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
อัพเดต: 11 ต.ค. 56 - 00:01

ประกันภัยรถยนต์