ประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สินอะไรบ้างประกันอัคคีภัย นอกจากคุ้มครองตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานรากแล้ว ยังคุ้มครองสิ่งอื่น เช่น ทรัพย์สินในบ้าน หรือหากทำประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า สามารถเลือกคุ้มครองสต๊อกสินค้าเพิ่มเติมได้ เป็นต้น

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:49

ประกันภัยรถยนต์