ข้อสังเกต และตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ประกันชั้น 1)


หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 มีข้อสังเกตดังนี้
  1. ประกันชั้น 1 มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน
    ทั้งนี้ประกันเภทอื่น เช่น ประกัน 2+ 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเช่นกัน แต่จะมีเงื่อนไข "เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก" (คุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถ) ระบุอยู่
  2. ประกันชั้น 1 คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
  3. อัพเดต: 12 ธ.ค. 57 - 00:57

    ประกันภัยรถยนต์