การยกเลิก พ.ร.บ. มอเตอร์ไซต์


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
การยกเลิก พ.ร.บ. มอเตอร์ไซต์
เนื่องจากทางบริษัทกลางมีระเบียบเรื่องการยกเลิก พ.ร.บ. หากนายหน้ายกเลิกเอง ต้อง มี กธ. อีกกธ.นึงที่นายหน้าคีย์เองด้วย จึงจะยกเลิกได้

หากไม่มีกธ. ในระบบ ที่นายหน้าคีย์เอง จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ลูกค้า มอบอำนาจให้ทางนายหน้ายกเลิก

ตัวอย่างที่ นายหน้ายกเลิกเองไม่ได้ที่ผ่านมา
1 case ซื้อ พรบ มอเตอร์ไซต์ผ่านเรามาแล้ว แต่ไปซื้อ พรบ มอเตอร์ไซต์ผ่านนายหน้าคนอื่นที่หลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียน แบบนี้เรายกเลิกเองไม่ได้ เพราะในระบบที่เราคีย์ มีพรบ สำหรับคนนี้แค่ใบเดียว ต้องมอบอำนาจมา หรือลูกค้าเอาพรบ ตัวจริงไปยกเลิกคืนเงินเองที่ บริษัทกลาง
2 case ซื้อ พรบ รถยนต์ แต่มาคีย์ใส่ในระบบบริษัทกลาง เป็น พรบ มอเตอร์ไซต์ ถึงแม้ทางบริษัทกลางรู้ว่าคีย์ผิดจริง แต่ก็ยกเลิกไม่ได้ เพราะไม่มีกธ ที่สองในระบบ เรา แบบนี้ต้องขอให้มอบอำนาจมา
เป็นต้น

ดังนั้น หากต้องการส่ง พรบ มอเตอร์ไซต์มายกเลิก ช่วยโน็ตใส่กระดาษ ไว้หน่อยว่า
ซ้ำกับ พรบ เลขที่ .............. เหตุผลที่ยกเลิกใบนี้เพราะ ...วันที่ผิด.........เป็นต้น

ยกเลิกด้วยตัวเอง ทางระบบออนไลน์ (ต้องส่งใบที่ยกเลิกคืน สาขานนทบุรีด้วย)
login คีย์งาน > ไปที่ เว็บไซต์ตัวแทน> ระบบบริหารข้อมูล > ยกเลิก กธ

เงื่อนไขการยกเลิกกรมธรรม์ โดยตัวแทนเอง
1. กรมธรรม์ที่จะยกเลิกได้ ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ออกซํ้า หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาดและได้ออกกธ.ฉบับใหม่ทดแทนแล้ว
2. เป็นกรมธรรม์ที่ออกโดยรหัสของตัวท่านเอง (กรณีเป็นตัวแทนรหัสหลัก สามารถยกเลิกกรมธรรม์แทนรหัสย่อยได้)
3. สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายในวันที่ออกกรมธรรม์เท่านั้น (ข้ามวันไม่ได้)
4. กรมธรรม์ที่จะยกเลิก รวมถึงกรมธรรม์ที่ซํ้าหรือออกใหม่นั้นต้องยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกยกเลิก

** กรณีเป็นกรมธรรม์ซํ้า แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขตามข้างต้น จะไม่สามารถยกเลิกผ่านระบบนี้ ให้ติดต่อสาขาเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ให้ค่ะ

เมื่อยกเลิกแล้ว ส่ง กธ ที่แจ้งยกเลิกทางระบบ ออนไลน์ไว้แล้วไปที่สาขานนทบุรี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขานนทบุรี) (ยกเลิก กธ)
104/43 ม.2 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อัพเดต: 19 พ.ค. 58 - 14:36

ประกันภัยรถยนต์