รถตู้โดยสารหมวดใหม่ ป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วย 36 ถึง 39


เลขรหัสแสดงประเภทรถใหม่ 36 ถึง 39 สำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ)
ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศการใช้ หมวดทะเบียนที่ใช้รหัสนำหน้า ด้วย 36 - 39 ตามด้วยเลขทะเบียน 4 หลัก คือ 0001-9999 ซึ่งใช้สำหรับรถตู้โดยสาร

โดยลักษณะป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นขาว ตัวอักษรนูนสีฟ้า ประกอบด้วย
1. ตัวอักษร THAILAND
2. รหัสจังหวัด
3. รหัสแสดงประเภทรถ 36 ถึง 39
4. ขีดระหว่างตัวเลข
5. หมายเลขทะเบียนรถ 0001-9999
6. เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส
7. ชื่อจังหวัด

ซึ่งรถตู้โดยสารหมวดทะเบียน (รหัสแสดงประเภทรถ) 36 ถึง 39 นี้ หากต้องการทำประกันภัย
ภาคสมัครใจ แต่ละบริษัทจะใช้รหัสรถไม่เหมือนกัน วิริยะ ใช้รหัส 230 เรทเดียวกับรถรับจ้างสาธารณะ ส่วนบริษัทอื่นๆ เช่น สินมั่นคง เจ้าพระยาประกันภัย ใช้รหัส 220 รถเพื่อการพาณิชย์ไม่ใช้รับจ้างสาธารณะ
สามารถคำนวนเบี้ยประกันประเภท 1 ได้ที่ประกันชั้น 1 (เช็คราคาออนไลน์ รู้ราคาทันทีกว่า 10 บริษัท)
ประกัน 3+ สำหรับ รถตู้รหัส 220 สินมั่นคง แพกเกจ 3 คุ้ม ทุน 100,000 (เพื่อการพาณิชย์ รหัส 220)
ประกันชั้น 3 วิริยะประกันภัย แพกเกจ ชั้น 3 ตู้ หมวดทะเบียน 36 - 39

ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.สำหรับรถตู้ ทะเบียนหมวด 36-39 (ขึ้นกับจำนวนที่นั่งโดยสาร)
2.20A - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รับจ้าง)
2.20B - พ.ร.บ. รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รับจ้าง)

อัพเดต: 30 เม.ย. 58 - 17:28

ประกันภัยรถยนต์