สินมั่นคงประกันภัย เปิดตัวแพกเกจใหม่ ประกัน2+ , ประกัน3+ ถูกผิดรับเลย


ประกัน 2+ และ 3+ ที่เพิ่มค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก กรณีรถชนรถ รับเลย 2,000 บาท

โดยอัตราเบี้ยประกัน
2+ เริ่มต้นที่ 7750.01 บาท
3+ เริ่มต้นที่ 6915.41 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
- รถเก๋ง รถ SUV รถกระบะสี่ประตู จดเก๋ง ใช้รหัส 110
- รถกระบะ 2 ประตู ทั้งกระบะ 2 ประตูตอนเดียว หรือ 2 ประตูตอนครึ่ง(กระบะแค็ป) และกระบะนิติบุคคล ใช้รหัส 210
- ไม่จำกัดอายุรถแต่ราคารถต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ณ วันที่ทำประกัน
- ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
- ผู้เอาประกันที่เป็นฝ่ายผิด ไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 2000 บาท
- รถเอาประกันต้องเข้าอู่ในสัญญาของสินมั่นคงเท่านั้น
- เบิกค่าเดินทางได้เมื่อ ซ่อมรถเสร็จ
- ได้เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2000 บาทต่อกรมธรรม์ต่อปี วันละ 500 บาท รวมกันไม่เกิน 2000 บาท
- ผู้เอาประกันที่ได้รับเงินชดเชยค่าเดินทางนี้แล้ว กรณีเป็นฝ่ายถูกไม่เสียสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเดินทางเพิ่มเติมจากบริษัทรับประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด
- เริ่มขาย 6 พ.ค. 2558
อัพเดต: 6 พ.ค. 58 - 14:20

ประกันภัยรถยนต์