เงื่อนไข กรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล์


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
เงื่อนไข กรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล์
กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ที่ไม่ดื่มสุราในขณะขับขี่รถยนต์ ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หากผู้ขับขี่ขณะที่เกิดเหตุมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เว้นแต่การมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เกิดจากการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ แต่การมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้นจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่า 10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อัพเดต: 22 ก.ย. 58 - 10:24

คุณอาจสนใจ:

ประกันภัยรถยนต์