ประกันคุ้มภัย - วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ


วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีทำประกันรถยนต์ไว้กับประกันคุ้มภัย
โทร 0-2257-8080 ประกันคุ้มภัย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  ขอให้ท่านดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการอุบัติเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 1. โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร 0-2257-8080 (อัตโนมัติ) หรือโทรศัพท์ส่วนกลาง โทร 0-2257-8000 หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เกิดเหตุ
 2. ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุ
  • แจ้งรายละเอียดของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ  ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถ  สีรถ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย และชื่อผู้ขับขี่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • ระบุตำแหน่ง สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน แจ้งชื่อถนน ช่วงถนน จุดที่รถจอดอยู่ รวมทั้งจุดสังเกตใกล้เคียง
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตที่เด่นชัดและความปลอดภัยบนท้องถนน
  • กรณีมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึง กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถไปยังสถานที่นัดหมายใหม่ได้ถูกต้อง
 3. การปฏิบัติตัวในที่เกิดเหตุ
  •  กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก  - จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน(ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯ  และในกรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภท 3 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุ หรือสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นตอนต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
  • กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด  - ให้ชื่อ ที่อยู่ของท่านแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ) และแยกรถเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการจราจรภายหลังจากการยอมรับผิดแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึง
  • กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด - อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ (ถ้าจำเป็น)
  • กรณีมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต – รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงและอย่าดำเนินการตกลงค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน ทั้งนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเป็นความผิดทางอาญา ท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้
  • กรณีสถานที่เกิดเหตุเป็นช่องจราจรคับขันหรือเร่งด่วน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ เช่น ทางโค้ง ช่องทางด่วน ทางลงสะพาน ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปรอเจ้าหน้าที่ในจุดที่ปลอดภัยในกรณีที่ตกลงกันได้
 4. กรณีรถประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี
  • ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยหากทราบทะเบียนรถของคู่กรณีให้แจ้งความ เพื่อดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นหลักฐาน ยกเว้นกรณีที่ไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี
 5. กรณีรถถูกยึด
  • กรณีรถของท่านถูกยึดไว้เพื่อตรวจสภาพที่สถานีตำรวจ ควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งของมีค่าภายในรถ และลงบันทึกประจำวันด้วย
 6. กรณีรถหาย
  • รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปจร.น.) โทร. 0-2354-6182 ทันทีพร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียน สี หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง  สถานที่ และวันเวลาที่หาย
  • รีบจัดส่งเอกสารจำเป็นที่บริษัทฯ  เรียกจากท่านให้เรียบร้อย  เพื่อบริษัทฯ  จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และชดใช้ค่าสินไหมให้ท่านโดยเร็ว
  • หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่าน  โปรดแจ้งบริษัทฯ  ทันที   และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
 7. การซ่อมรถประกัน
  • บริษัทฯ จะจัดซ่อมรถของท่านคืนสู่สภาพปกติที่อู่ที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกไว้ (อู่ในเครือ) หากท่านประสงค์จัดส่งรถที่อู่นอกเครือฯ ที่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อพิจารณาประเมินอัตราซ่อม
  • บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถจัดซ่อมอะไหล่ชิ้นนั้นให้กลับสู่สภาพเดิมได้
  • ก่อนส่งมอบรถให้แก่อู่ควรตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในรถ และให้อู่ทำบันทึกรายการรับทราบทุกครั้ง ไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆ ไว้กับรถ
  • การตรวจรับรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียด โดยไม่ควรตรวจสอบในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ  หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย อย่าลงนามรับรถ และแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบทันที
  • ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบรายการซ่อม/ เปลี่ยนจากอู่ในเครือได้ตลอดเวลา หากพบว่าอู่ในเครือซ่อมรถล่าช้ากว่ากำหนด โปรดแจ้งบริษัทฯ รับทราบทันที
  • กรณีที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรก บริษัทฯ จะตกลงให้อู่ในเครือเป็นผู้เก็บเงินส่วนดังกล่าวจากท่าน
 8. หากท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือมีปัญหาใดๆ จากการรับบริการจากบริษัทฯ กรุณาติดต่อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน โทร. 0-2655-6901-2  ในเวลาทำการ
อัพเดต: 14 ม.ค. 60 - 13:08

ประกันภัยรถยนต์