ตัวอย่างการถ่ายรูปกล้อง CCTV เพื่อขอส่วนลด


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับส่วนลดจากการติดกล้อง CCTV กรุณาส่งรูปถ่ายดังนี้
  1. รูปภายในรถยนต์ ให้เห็นกล้อง CCTV (กรุณาเปิดกล้อง เพื่อแสดงว่าใช้งานได้จริง)
  2. รูปภายนอกรถให้เห็นป้ายทะเบียน
  3. ใบเสร็จการติดกล้อง (ถ้ามี)
ตัวอย่างรูปถ่าย:
1. รูปภายในรถยนต์ ให้เห็นกล้อง CCTV (กรุณาเปิดกล้อง เพื่อแสดงว่าใช้งานได้จริง)
2. รูปภายนอกรถให้เห็นป้ายทะเบียน
3. ใบเสร็จการติดกล้อง (ถ้ามี)
อัพเดต: 27 เม.ย. 60 - 13:50

ประกันภัยรถยนต์