15 อันดับแรก โรคมะเร็ง ในเพศชาย พ.ศ. 2558


จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 15 อันดับแรกในเพศชาย พ.ศ. 2558


 1. Liver & Intrahepatic bile ducts (มะเร็งตับและท่อน้ำดี) จำนวน 287คน คิดเป็น 20.24%
 2. Colon & Rectum (มะเร็งสำไส้ใหญ่และสำไส้ใหญ่ส่วนปลาย) จำนวน 231 คน คิดเป็น  16.29%
 3. Trachea, Bronchus & Lung (มะเร็งปอด และหลอดลม)  จำนวน 225 คน คิดเป็น 15.87%
 4. Esophagus (มะเร็งหลอดอาหาร) จำนวน 82 คน คิดเป็น 5.78%
 5. Lip & Oral cavity (มะเร็งในช่องปาก)  จำนวน  73 คน คิดเป็น 5.15%
 6. Prostate gland (มะเร็งต่อมลูกหมาก) จำนวน 73 คน คิดเป็น 5.15%
 7. Stomach (มะเร็งกระเพาะอาหาร)  จำนวน 42 คน คิดเป็น 2.96%
 8. Larynx (มะเร็งกล่องเสียง) จำนวน 41 คน คิดเป็น 2.89%
 9. Nasopharynx (มะเร็งหลังโพรงจมูก) จำนวน 40คน คิดเป็น 2.82%
 10. Non-Hodgkin’s lymphoma (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน) จำนวน 39 คน คิดเป็น 2.75%
 11. Hypopharynx (มะเร็งคอหอย) จำนวน 35 คน คิดเป็น 2.47%
 12. Oropharynx (มะเร็งคอหอยส่วนปาก) จำนน 28 คน คิดเป็น 1.97%
 13. Skin(มะเร็งผิวหนัง) จำนวน 26คน คิดเป็น 1.83%
 14. Mesothelial & Soft tissue (มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน) จำนวน 25 คน คิดเป็น 1.76 %
 15. Without specification other (มะเร็งที่ไม่ทราบตำแหน่ง) จำนวน  23 คน คิดเป็น 1.62%ข้อมูลจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ nci.go.th
ประกันโรคมะเร็ง

อัพเดต: 24 ก.ค. 60 - 11:17

ประกันภัยรถยนต์