15 อันดับแรก โรคมะเร็ง ในเพศหญิง พ.ศ. 2558


จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 15 อันดับแรกในเพศหญิง พ.ศ. 2558


 1. Breast (มะเร็งเต้านม) จำนวน 848 คน คิดเป็น 41.96%
 2. Cervix uteri (มะเร็งปากมดลูก) จำนวน 283 คน คิดเป็น 14.00%
 3. Colon & Rectum (มะเร็งสำไส้ใหญ่และสำไส้ใหญ่ส่วนปลาย) จำนวน 175 คน คิดเป็น 8.66%
 4. Trachea, Bronchus & Lung (มะเร็งปอด และหลอดลม)  จำนวน 136 คน คิดเป็น 6.73%
 5. Corpus uteri (มะเร็งมดลูก) จำนวน 100 คน คิดเป็น  4.95%
 6. Liver & Intrahepatic bile ducts (มะเร็งตับและท่อน้ำดี) จำนวน 91 คน คิดเป็น 4.50%
 7. Ovary (มะเร็งรังไข่) จำนวน 88 คน คิดเป็น 4.35%
 8. Lip & Oral cavity (มะเร็งในช่องปาก)  จำนวน 40 คน คิดเป็น 1.98%
 9. Stomach (มะเร็งกระเพาะอาหาร)  จำนวน 34 คน คิดเป็น 1.68%
 10. Thyroid gland (มะเร็งต่อมไทรอยด์) จำนวน 30 คน คิดเป็ย 1.48%
 11. Non-Hodgkin’s lymphoma (มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน) จำนวน 25 คน คิดเป็น 1.24%
 12. Skin(มะเร็งผิวหนัง) จำนวน 21 คน คิดเป็น 1.04%
 13. Without specification other (มะเร็งที่ไม่ทราบตำแหน่ง) จำนวน 17 คน คิดเป็น 0.84%
 14. Mesothelial & Soft tissue (มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน) จำนวน 16 คน คิดเป็น 0.79%
 15. Pancreas (มะเร็งตับอ่อน) จำนวน 15 คน คิดเป็น 0.74%


ข้อมูลจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ nci.go.th
ประกันโรคมะเร็ง
อัพเดต: 24 ก.ค. 60 - 11:17

ประกันภัยรถยนต์