ไวรัสตับอักเสบบี


ไวรัสตับอักเสบบี
 • เป็นไวรัสตับที่พบบ่อยในคนไทย และเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับประกันสุขภาพของบริษัทประกันต่างๆ 
 • เห็นได้จากคำถามในใบแถลงสุขภาพก่อนรับทำประกัน มักมีคำถามเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อยู่เสมอๆ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • สามารถติดได้จาก การมีเพศสัมพันธ์กับคนมีเชื้อ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสักตามตัว ทางแม่สู่ลูก อื่นๆ 
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
 • ส่วนมากจะมีอาการในระยะเฉียบพลันแล้วหายไปเองได้ใน 1-4 เดือน 
 • แต่โชคร้ายที่พบว่า 5-10% จะกลายเป็น ไวรัสตับอักเสบบีระยะเรื้อรัง ซึ่งระยะเรื้อรังยังแบ่งเป็น กลุ่มที่เป็นแค่พาหะ และกลุ่มที่อันตรายคือมีอาการตับอักเสบเรื้อรัง พัฒนาเป็นตับแข็ง สุดท้ายแล้วกลายเป็นโรคมะเร็งตับในที่สุด
 • ถึงแม้ไวรัสตับอักเสบบี จะอันตราย จนท้ายสุดกลายเป็นสาเหตุของมะเร็งตับได้ แต่ยังโชคดีเพราะสามารถรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ 
 • หากไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนตับอักเสบบีครบแล้วหรือไม่ สามารถปรึกษาแพทย์ระบบทางเดินอาหารถึงปัจจัยเสี่ยง และพิจารณาความจำเป็นในการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน และความจำเป็นในการรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีได้
การรักษา ไวรัสตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติหรือข้อบ่งชี้ ที่ควรได้รับการักษา โปรดปรึกษาแพทย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ยาที่ใช้รักษาในปัจจุบัน
 • Conventional interferon α ฉีดใต้ผิวหนัง
 • Pegylated interferon α-2a หรือ Pegylated interferon α-2b ฉีดใต้ผิวหนัง
 • Lamivudine ขนาด 100-150 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง
 • Adefovir dipivoxil ขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง
 • Entecavir ขนาด 0.5 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง
 • Telbivudine ขนาด 600 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง
 • Tenofovir disoproxil fumarate ขนาด 300 มิลลิกรัม รับประทานวันละ1 ครั้ง
 • Clevudine ขนาด 30 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง สำหรับการปรับ ยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องอาจอนุโลมเช่นเดียวกับ lamivudine หรือ telbivudine
การรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี
 • ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และตรวจเลือดแล้วยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และไม่เป็นโรคหรือพาหะ สามารถรับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ได้ การฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี จะฉีด 3 เข็ม 0,1,6 เดือน
 • ไม่แนะนำให้ตรวจหาภูมิหลังจากการได้วัคซีนครบ (anti-HBs) และไม่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นซ้ำหลังได้วัคซีนครบแม้ว่าจะตรวจพบระดับภูมิต่ำลง น้อยกว่า 10 mIU/ml
 • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบแล้ว ต่อมาภูมิคุ้มกันต่ำลง (anti-HBs) น้อยกว่า 10 mIU/ml อาจเป็นกลุ่ม 1. ต่ำลงตามระยะเวลา แต่จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะหากได้รับเชื้อ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเองอย่างรวดเร็ว 2. กลุ่ม non responder หรือไม่ตอบสนองต่อวัคซีน แยกโดยถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีไป 1 เข็ม แล้วเจาะเลือดดูภูมิคุ้มกันหลังจากนั้น 1-2 เดือน กลุ่มที่ภูมิลดลงตามเวลาจะมีภูมิคุ้มกัน(anti-HB) ขึ้น ส่วนกลุ่ม non responder ภูมิคุ้มกันจะไม่ขึ้น
 • กลุ่ม non responder ควรได้รับคำแนะนำถึงวิธีป้องกัน และถ้าสัมผัสโรคต้องได้รับ HBIG (hepatitis B immune globulin)
 • การให้วัคซีนสำหรับผู้เป็นพาหะแล้ว ไม่สามารถทำให้หายจากการเป็นพาหะได้และไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น
 • ราคาวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ต่อเข็ม (1 คอร์สต้องฉีด 3 เข็ม) โรงพยาบาลรัฐประมาณ 300-400 บาท ต่อเข็ม โรงพยาบาลเอกชนประมาณ 600 บาทต่อเข็ม (ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และยังไม่รวมค่าตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน และการติดเชื้อ หากจำเป็นต้องตรวจก่อนฉีด)
ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี กับการทำประกัน
 • เนื่องจากผู้ติดเชื้อแบบเรื้อรัง จะเกิดการทำลายตับแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ในท้ายที่สุดอาจกลายเป็นมะเร็งตับได้ ดังนั้น ประกันจะดูจากการแถลงสุขภาพในใบคำขอ หากพบว่ามีประวัติการติดเชื้อไว้รัสตับอักเสบบี จะไม่รับทำประกันสุขภาพ และบางแห่งมีการแถลงในใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วย โดยเฉพาะแผนที่มีค่าชดเชยรายได้หากนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุและ/หรือการเจ็บป่วย
อัพเดต: 2 ม.ค. 62 - 14:31

ประกันภัยรถยนต์