ประกันภัยเสริมรถยนต์ PrakunRod Extra and Roadside Service


ประกันรถ เอ็กซ์ตร้า 
PrakunRod Extra  (Motor add-on)
เป็นผลิตภัณฑ์ ร่วมพัฒนากับ กรุงเทพประกันภัย รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย

สามารถเลือกซื้อ PrakunRod Extra เพิ่มได้ในขั้นตอนสั่งซื้อ
 • ซื้อร่วมกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • ซื้อร่วมกับ พ.ร.บ. รถเก๋ง กระบะ ตู้
แนวคิดของผลิตภัณฑ์ PrakunRod Extra and Roadside Service
 • ตอบโจทย์ผู้เอาประกัน ที่คิดว่าประกันภาคสมัครใจให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอ 
 • เน้นเรื่องการชดเชยเพิ่มเติม เมื่อรถคันเอาประกันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่มีในประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • ซื้อแผนใดก็จะได้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Roadside Service เพิ่มเติมให้ด้วย
ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มอีก 3 แผน 
สามารถเลือกได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องซื้อพ่วงทุกแผน
 1. เงินชดเชยรายได้รายวัน
 2. เงินชดเชยค่าเดินทาง 
 3. เงินชดเชย การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ และ ชดเชยค่ายาง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น 
ซื้อ PrakunRod Extra แผนใดก็ได้ 
 • รับฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Roadside Service
 • รายละเอียด Roadside Service คลิก
 • เบอร์แจ้งเหตุ ศูนย์ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน  02-342-3235
เงื่อนไขความคุ้มครอง
- PrakunRod Extra แผน 1
- PrakunRod Extra แผน 2
- PrakunRod Extra แผน 3 หมวดโจรกรรมทรัพย์สินในรถ
- PrakunRod Extra แผน 3 หมวดชดเชยยาง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
- ติดต่อเคลม PrakunRod Extra โทร 02-285-8410, 02-285-8426
- เบอร์แจ้งเหตุ ศูนย์ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน โทร  02-342-3235
อัพเดต: 13 พ.ย. 61 - 10:00

ประกันภัยรถยนต์