ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผน “สุขใจ เหมาจ่าย” และ “สุขใจ Co-Pay.”ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
แผน "สุขใจ เหมาจ่าย" และ "สุขใจ Co-Pay."


 • รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย
 • จำหน่ายผ่าน PrakunRod.com เท่านั้น


สุขใจ เหมาจ่าย

แผนสุขใจ เหมาจ่าย มีทั้งหมด 6 แผน แบ่งเป็น 
 1. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 1 - No OPD 
 2. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 2 - No OPD 
 3. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 3 - No OPD 
 4. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 1 + OPD 500 
 5. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 2 + OPD 800 
 6. สุขใจ เหมาจ่าย แผน 3 + OPD 1000 


สุขใจ Co-Pay

แผนสุขใจ Co-Pay มีทั้งหมด 6 แผน แบ่งเป็น
 1. สุขใจ Co-Pay แผน 1 - No OPD (จ่ายร่วม 20%) 
 2. สุขใจ Co-Pay แผน 2 - No OPD (จ่ายร่วม 20%) 
 3. สุขใจ Co-Pay แผน 3 - No OPD (จ่ายร่วม 20%) 
 4. สุขใจ Co-Pay แผน 1 + OPD 500 (จ่ายร่วม 20%) 
 5. สุขใจ Co-Pay แผน 2 + OPD 800 (จ่ายร่วม 20%) 
 6. สุขใจ Co-Pay แผน 3 + OPD 1000 (จ่ายร่วม 20%) 
โดยการจ่ายร่วม 20% เฉพาะค่ารักษาผู้ป่วยในเท่านั้น ( ค่ารักษาที่ OPD ไม่ต้องจ่ายร่วม )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับผู้มีอายุ 21- 55 ปี และกรณีต่ออายุ ถึง 60 ปี
 • ไม่รับผู้มีโรคประจำตัว
 • การรับประกันต้องมีการแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณา
จุดเด่น ประกันสุขภาพ สุขใจ เหมาจ่าย และ สุขใจ Co-Pay
 1. เป็นประกันแบบเหมาจ่าย
 2. เลือกได้ทั้งแผน NO OPD และ แผนมี OPD
 3. ไม่ต้องพ่วงกับประกันชีวิต
 4. สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
 5. มีบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 7 ครั้งหลังออกจากรพ. ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. รับประกันโดยบริษัทที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ
 7. ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตร Care card ให้สำหรับเข้ารพ. ในสัญญาของประกัน
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแผนประกันขึ้นมาเนื่องจากความต้องการในการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และสามารถได้สิทธิประโยชน์ในการลดภาษีเงินได้ โดยนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษี นอกจากนี้การให้บริการเพิ่มเติมเรื่องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อีก 7 ครั้ง โดยพยาบาล เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของแผนประกันให้น่าสนใจมากขึ้น ดูรายละเอียดใน เอกสารสิทธิพิเศษ

ช่องทางการสมัคร
อัพเดต: 26 มิ.ย. 61 - 20:21

ประกันภัยรถยนต์