ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกร้องกับใคร ?


ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ จากการใช้รถ เรียกร้องกับใคร ?


กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก ไม่ว่ารถยนต์ของเราจะมีประกันหรือไม่มีประกัน
หากรถยนต์เสียหาย รถยนต์ต้องเข้าซ่อม สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ระหว่างรถจอดซ่อม และค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมส่วนเกินที่ไม่สามารถเคลมจากประกันรถของเราได้ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่โดยการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวต้องทำด้วยตัวเองในฐานะผู้เสียหาย ต่อบริษัทประกันคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด (กรณีคู่กรณีมีประกันรถ)  ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันรถยนต์ที่ว่า "บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย"

แต่หากคู่กรณีไม่มีประกัน ต้องเรียกร้องกับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่เป็นฝ่ายผิดโดยตรง

การเรียกร้อง ควรทำเป็นหนังสือ แจ้งความประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายไปยังฝ่ายสินไหมของบริษัทประกันคู่กรณี เพื่อให้ทางประกันคู่กรณีพิจารณา และดำเนินการจ่ายสินไหมในลำดับต่อไป

ตัวอย่าง หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย , ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คลิก


อัพเดต: 2 ม.ค. 62 - 14:49

ประกันภัยรถยนต์