ประกันชั้น 1 เคลมสีรอบคัน ได้หรือไม่ ?


ประกันชั้น 1 เคลมสีรอบคัน ได้ไหม?

ประกันรถยนต์ชั้น 1  ไม่มีความคุ้มครองเฉพาะเรื่องการทำสีรอบคัน หรือการเคลมสีรอบคัน แต่ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน ที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยหากมีรอยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดรอบคันไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์เดียวหรือหลายๆ เหตุการณ์รวมกัน  ก็สามารถเคลมได้

ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกหรือไม่อย่างไร  (โดน Excess หรือไม่)
การพิจารณาเรื่องค่ารับผิดส่วนแรกใช้เงื่อนไขปกติของประกันชั้น 1
  • ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ 1000 บาทแรกต่อเหตุการณ์ สำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
    เช่น มีรอยความเสียหายรอบคัน 10 รอยจาก 10 เหตุการณ์ ที่เกิดในระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ไม่สามารถบอกสาเหตุได้ หากต้องการเคลมรอยทั้งหมดก็ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกรวม 10,000 บาท
  • ความรับผิดสวนแรก ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ (จะพบในกรมธรรม์ชั้น 1 แบบที่มีการเลือกใส่ดีดักไว้) 
  • ความรับผิดส่วนแรก 6000 บาทต่อเหตุการณ์ กรณีกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับ แต่ผู้ขับในเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ผู้ขับที่ระบุไว้ในตาราง 

หากต้องการทำสีรอบคันโดยเปลี่ยนสีใหม่ร่วมด้วย ?
สามารถเคลมแผลรอบคัน ตามความเสียหายจากอุบัติเหตุได้  แต่หากเคลมรอบคันด้วยการทำสีรถใหม่ที่ต่างจากสีเดิม ถ้ามีส่วนต่างที่แพงขึ้นผู้เอาประกันต้องออกส่วนต่างเอง

เคลมรอบคันต้องเคลมสดหรือเคลมแห้ง ?
ได้ทั้งเคลมสดและเคลมแห้ง แต่กรณีของการเคลมแห้ง ผู้เอาประกันต้องบอกลักษณะของเหตุการณ์ และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากอาจมีการคิดค่ารับผิดส่วนแรกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อ 4 (ก) เหตุการณ์ละ 1000 บาท

อัพเดต: 26 ก.ย. 65 - 21:58

ประกันภัยรถยนต์