ภัยเนื่องจากน้ำ ต่างจาก ภัยจากน้ำท่วม อย่างไรประกันอัคคีภัย
เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินแบบระบุภัย “ระบุภัย (Named Peril)” ว่ากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองภัยใดบ้าง เช่น
  • ไฟไหม้
  • ฟ้าผ่า
  • ระเบิด   
  • อื่นๆ
พบบ่อยว่าประกันอัคคีภัยที่ขายจะมีความคุ้มครอง ภัยเนื่องจากน้ำ  แต่มีน้อยที่จะคุ้มครอง ภัยน้ำท่วม มาให้ด้วย ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่า 2 ภัยนี้ ต่างกันอย่างไร

ภัยเนื่องจากน้ำ
อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

ภัยจากน้ำท่วม
หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม

ที่มา https://www.tgia.org/insurance/fire


อัพเดต: 12 ส.ค. 61 - 21:16

ประกันภัยรถยนต์