นำรถไปแข่งขันแรลลี่ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?


นำรถไปแข่งขันแรลลี่ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

อ้างถึงเงื่อนไขของประกันรถยนต์
  • ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
    - 8.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
  • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว ทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากให้ความคุ้มครองจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น
  • แต่กรณีการแข่งขันแรลลี่ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็ว ไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแข่งขันดังกล่าว เป็นผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหายความเสียหายดังกล่าวก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้
อัพเดต: 24 ก.ย. 61 - 22:29

ประกันภัยรถยนต์