โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) "เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต"


โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก 
 • ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก หากปล่อยไว้นานสมองจะถูกทำลายมาก 
 • สิ่งสำคัญ คือ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล "เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต"


13 สัญญานเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง อาการของโรค
 1. มีแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
 2. มีอาการชาครึ่งซีก
 3. สูญเสียการทรงตัว
 4. มองไม่เห็นภาพครึ่งหนึ่งของลานสายตา
 5. มองไม่เห็นอาจเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
 6. มีความผิดปกติของการใช้ภาษา พูดไม่รู้เรื่อง นึกคำไม่ออก ใช้ภาษาผิด
 7. มองเห็นภาพซ้อน
 8. พูดไม่ชัด กลืนลำบาก ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง
 9. เวียนศรีษะ บ้านหมุน
 10. ปวดศีรษะมาก รุนแรง
 11. แขนขา เคลื่อนไหว สะเปะ สะปะ บังคับไม่ได้
 12. ความจำเสื่อมหรือหลงลืมแบบทันทีทันใด
 13. ซึมลงจนหมดสติ
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ โดยเฉพาะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำให้ลิ่มเลือดไหลไปอุดตันที่สมอง
 • การสูบบุหรี่ สารนิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์ จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัว
 • ยาคุมกำเนิด
 • โรคซิฟิลิส ทำให้หลอดเลือดผิดปกติ
โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น ตีบ กับแตก 
 1. หลอดเลือดสมองตีบ พบประมาณ 70-80%
 2. หลอดเลือดสมองแตก พบประมาณ 20-30%
การรักษา
 • หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ต้องทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด อาจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง
 • หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด ต้องควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับความดันโลหิต ในกรณีที่เลือดออกมาก แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัด
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) กับการทำประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพ
 • หากมีประกันสุขภาพ และได้รับวินิจฉัยว่าเป็น Stroke ก็จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่จะต้องรับผิดชอบตามวงเงินในตารางกรมธรรม์ ยกเว้นแต่ว่า เป็นโรคที่ทางประกันระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ตั้งแต่รับประกัน
ประกันโรคร้ายแรง
 • หากได้ทำประกันโรคร้ายแรงไว้ และในประกันโรคร้ายแรงชุดนั้นได้ระบุการให้ความคุ้มครองถึง "โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน Major Stroke" ไว้ด้วย จะเคลมได้หรือไม่ต้องดูนิยามที่เขียนไว้ เนื่องจากนิยามค่อนข้างลึก ละเอียดกว่าประกันสุขภาพปกติ
 • นิยาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน Major Stroke ในชุดประกันโรคร้ายแรง มีดังนี้

  การเกิดความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อันมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองอันเนื่องมาจากการอุดตัน (Cerebral Thrombosis) หรือการแตก (Intracerebral Haemorrhage) หรือการอุดตันโดยลิ่มเลือดจากหัวใจหรือหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะ (Extracranial Embolism) โดยมีหลักฐานการตรวจพบความพิการทางระบบประสาทอย่างต่อเนื่องกัน (ไม่รวมถึงอาการชา) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ... วัน (ไม่เกิน 45 วัน) นับจากวันที่วินิจฉัย

  การวินิจฉัยต้องยืนยันด้วยการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใหม่ของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือภาพคลื่นแม่เหล็ก (MRI)

  ทั้งนี้ไม่รวมไปถึงโรคเนื้อเยื่อสมองขาดเลือด (Infarction) หรือเลือดออกในกะโหลกศีรษะอันเนื่องมาจากการได้รับการบาดเจ็บภายนอกและโรคสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack หรือ Reversible Ischemic Neurological Deficit)
อัพเดต: 2 ม.ค. 62 - 14:52

ประกันภัยรถยนต์