วิธีแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากการซื้อประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันโรคร้ายแรง ปี 2561


สำหรับลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันโรคร้ายแรงในปี 2561 ผ่าน PrakunRod.com และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 31 ธ.ค. 61
หมายเหตุ: หากท่านได้แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีตอนขอทำประกันไว้แล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำ
  1. Download แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษี ได้จากตารางด้านล่าง โดยใช้ฟอร์มของบริษัทที่ท่านได้ทำประกันไว้
  2. กรอกแบบฟอร์ม -- หากท่านลืมข้อมูลกรมธรรม์ สามารถดูได้จากหน้า ประวัติการสั่งซื้อ
  3. ส่งแบบฟอร์ม ไปที่อีเมล์ tax@prakunrod.com ระบุหัวข้อ "ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี - [ชื่อผู้เอาประกัน]" ตัวอย่าง ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี - นายโชคดี มีประกัน
บริษัทประกัน แบบฟอร์ม
กรุงเทพประกันภัย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่เว็บ กรุงเทพประกันภัย
หมายเหตุ: เมื่อกรอกฟอร์มออนไลน์เสร็จ คือ แจ้งความประสงค์เรียบร้อย ไม่ต้องส่งอีเมลแล้ว
ทิพยประกันภัย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่เว็บ ทิพยประกันภัย
หมายเหตุ: เมื่อกรอกฟอร์มออนไลน์เสร็จ คือ แจ้งความประสงค์เรียบร้อย ไม่ต้องส่งอีเมลแล้ว
เมืองไทยประกันภัย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่เว็บ เมืองไทยประกันภัย
หมายเหตุ: เมื่อกรอกฟอร์มออนไลน์เสร็จ คือ แจ้งความประสงค์เรียบร้อย ไม่ต้องส่งอีเมลแล้ว
วิริยะประกันภัย Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่
สินมั่นคง Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่
เอ็ทน่า (เดิม Bupa) กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่เว็บ aetna
หมายเหตุ: เมื่อกรอกฟอร์มออนไลน์เสร็จ คือ แจ้งความประสงค์เรียบร้อย ไม่ต้องส่งอีเมลแล้ว
แอกซ่า (AXA) โทรแจ้ง AXA Customer Service ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 61 เบอร์ 02-118-8111 กด 3 (กรุณาเตรียมข้อมูลกรมธรรม์ เช่น เลขกรมธรรม์, เลขบัตรประชาชนให้พร้อมก่อนโทร)
แอลเอ็มจี (LMG) Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ส่งแบบฟอร์มถึง LMG โดยตรงที่ LMGAH@lmginsurance.co.th และ กรุณา CC: tax@prakunrod.com
อัพเดต: 29 ธ.ค. 61 - 06:51

ประกันภัยรถยนต์