แบบใดคือ อุบัติเหตุครั้งเดียว อุบัติเหตุ 2 ครั้ง ?


แบบใดคือ อุบัติเหตุครั้งเดียว อุบัติเหตุ 2 ครั้ง ?
  • อุบัติเหตุแต่ละครั้ง หมายถึง เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ เดียวกัน เป็นการให้ความหมายเพื่อประโยชน์ในการตีความจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละครั้ง หรือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองแต่ละครั้ง
    ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่เอา ประกันภัยไปชนรถยนต์คันที่อยู่ข้างหน้า และเสียหลักไปชนรถยนต์อีกคันหนึ่ง ทำให้รถยนต์ทั้งสาม คันได้รับความเสียหาย หรือทำให้คนในรถยนต์ทั้งสามคันได้รับบาดเจ็บ ซึ่งลักษณะเช่นนี้หากไม่มี นิยามไว้ก็อาจจะมีการตีความว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุขึ้น 2 ครั้ง และจะทำให้การคำนวณเงินจำกัดความ รับผิดเพิ่มขึ้น หรืออาจมีการเรียกเก็บความเสียหายส่วนแรก 2 ครั้งก็ได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องกำหนด นิยามไว้ให้ชัดเจน ว่าลักษณะการเกิดเหตุเช่นนี้ ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งเดียว
  • แต่หากกรณีเป็นว่ารถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนรถยนต์คันหน้าเสียหาย ผู้ขับขี่ทั้งสองจึงลงมา ดูความเสียหายและตกลงกัน เมื่อตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปขับรถยนต์ตนเอง ขณะนั้นเองมี รถยนต์อีกคันมาพุ่งมาชนท้ายรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นเหตุให้รถยนต์คันเอาประกันภัยพุ่งชน รถยนต์คันหน้าซ้ำอีกครั้งหนึ่ง กรณีนี้ต้องถือว่าอุบัติเหตุ 2 ครั้ง แม้จะเกิดเวลาไล่เลี่ยกันก็ตาม 
  • แต่ถ้าหากเพราะเหตุที่รถยนต์คันเอาประกันภัยชนรถยนต์คันหน้า ทำให้รถยนต์อีกคันซึ่งตามรถยนต์คันเอา ประกันภัยมาติด ๆ ไม่สามารถหยุดรถได้ทันชนท้ายรถยนต์คันเอาประกันภัย ทำให้รถยนต์คันเอา ประกันภัยพุ่งชนรถยนต์คันหน้าซ้ำอีก (รถเอาประกันชนคันหน้า 2 ครั้ง) กรณีนี้ต้องถือว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียว เพราะเกิดจากสาเหตุเดียวที่รถยนต์คันเอาประกันภัยประมาท
อัพเดต: 26 พ.ย. 61 - 13:01

ประกันภัยรถยนต์