ธนชาติ One Lite เอาใจคนต้องการทำประกันชั้น 1 ราคาประหยัด


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:

ธนชาติ เปิดตัวประกันชั้น 1 ราคาประหยัด ชื่อ ธนชาติ One lite

ธนชาติเปิดตัวประกันชั้น 1 One Lite เอาใจคนต้องการทำประกันชั้น 1 ราคาประหยัด
โดยทำเบี้ยประกันได้ถูกลง เพราะได้มีเงื่อนไขเสียหายส่วนแรก 5000 บาท กรณีที่เป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี

เริ่มต้นเบี้ยประกันต่ำสุดที่ 10,000 บาท สำหรับทุนประกัน 200,000 บาท

สำหรับความคุ้มครองของ ธนชาติ One Lite
-ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
ความเสียต่อรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย

-ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน 1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท

-ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร / คน 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร / คน 100,000 บาท
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

รีวิว ธนชาติ One Lite
ถ้าลองศึกษา และเปรียบเทียบ ดู แพกเกจชั้น 1 คุ้มครอง คุ้มค่า ของกรุงเทพประกันภัย (มีเงื่อนไขรับผิดส่วนแรก 5000 บาทเช่นกัน)
ส่วนตัวคิดว่า แทบไม่ต่างกัน กรุงเทพประกันภัย นั้นดีกว่าเรื่องชื่อเสียงของการบริการ
แต่ธนชาตินั้นเพิ่มเติมเรื่องรับรถยุโรปด้วยในขณะที่กรุงเทพประกันภัยรับเฉพาะรถญี่ปุ่นเท่านั้น
ในด้านความคุ้มครอง ธนชาติให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกห้าล้านบาท เหนือกว่า กรุงเทพประกันภัยให้สองล้านห้าแสนบาท
แต่เรื่องการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา กรุงเทพประกันภัย ให้สามแสนบาท มากกว่า ธนชาิติ ให้สองแสนบาท

ต้องชมธนชาติในเรื่องความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกันที่เหนือกว่า กรุงเทพประกันภัย ยกตัวอย่าง
เช่น รถเก๋ง Honda city 2009 ของธนชาิติ One Lite สามารถเลือกทุนประกันได้ตั้งแต่ 200,000 บาท - 500,000 บาท เลือกเองได
ในขณะเดียวกัน ทางกรุงเทพประกันภัย แพกเกจ "คุ้มครอง คุ้มค่า"
จะกำหนดทุน Honda city 2009 ที่ 400,000 บาทเท่านั้น เลือกเองไม่ได

ลองเปรียบเทียบราคา ของทั้งสองบริษัท สำหรับรถที่คุณต้องการทำประกันดูได้ครับ
ชั้น 1 คุ้มครองคุ้มค่า กรุงเทพประกันภัย
ชั้น 1 ธนชาติ One Lite
ผมลองเปรียบเทียบดู Honday city 2009 ทุนประกันที่ 400,000 บาท
กรุงเทพประกันภัยให้ราคา 9,610 บาท
ส่วนธนชาติที่ทุนเดียวกัน ราคาสูงถึง 12,000 บาท แพงกว่าพอสมควรครับ

ประกันรถ ดอท คอม
ช่วยคุณประหยัดค่าประกันภัย 

 

อัพเดต: 9 พ.ย. 53 - 12:40

ประกันภัยรถยนต์