ซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ โดนใจ รับประกันโดยกรุงเทพประกันภัย


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ โดนใจ) 
เสนอขายโดย บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด – ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00023/2556 (คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใบอนุญาต)

รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ช่วยคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระทางการเงิน ให้กับท่านและคนใกล้ชิด กรณีที่ท่านบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝัน โดยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ารายบุคคลที่ต้องการวงเงินคุ้มครองการเสียชีวิต และวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในสถานพยาบาลที่อยู่ในสัญญา

ตารางความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และอาชีพที่ไม่รับประกันภัย

อ่านเงื่อนไขความคุ้มครอง ฉบับเต็ม และสรุปสาระสำคัญ คลิกที่นี่
ซื้อ พีเอ โดนใจ  คลิกที่นี่
อัพเดต: 8 พ.ย. 62 - 11:12

ประกันภัยรถยนต์