"พิมพ์ข้อความบนมือถือขณะขับรถ" อันตรายกว่า "เมาแล้วขับ" ถึง 6 เท่า


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
การพิมพ์ข้อความบนมือถือแต่ละครั้ง ผู้ขับขี่ต้องละสายตาจากถนนเฉลี่ยนานถึง 4.6 วินาที หากขับรถอยู่ที่ความเร็ว 80 กม/ชม อาจเปรียบได้กับการปิดตาขับรถเป็นระยะทาง 100 เมตร และเนื่องจากการพิมพ์ข้อความส่งทางโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการพิมพ์ขณะขับ มีมากกว่าสาเหตุอื่นๆ เช่น การเมาแล้วขับ
ลองมาดูสถิติ (ประเทศอเมริกา) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความบนมือถือขณะขับรถ
  • การพิมพ์ข้อความขณะขับรถ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าขับขี่ปกติ 23 เท่า
  • การพิมพ์ข้อความขณะขับรถ อันตรายกว่าการเมาแล้วขับ 6 เท่า
  • 77% ของผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อย เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการพิมพ์ข้อความขณะขับรถได้อย่างปลอดภัย
  • จำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต ที่มีสาเหตุจาก "พิมพ์ขณะขับ" มีจำนวนมากกว่า "เมาแล้วขับ"
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และควรงดเว้นขณะขับขี่ เช่น
  • อ่านข้อความ, อีเมล์
  • แต่งหน้า
  • รับประทานอาหาร
  • เอื้อมหยิบของ
อัพเดต: 1 มิ.ย. 56 - 00:02

ประกันภัยรถยนต์