ทุนประกันเท่าไหร่ จึงเหมาะสม


สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุนประกันที่เหมาะสม คือประมาณ 80% ของราคารถ ณ ปัจจุบัน เช่น หากราคารถปัจจุบันอยู่ที่ 500,000 บาท ทุนประกันที่ควรทำคือ 400,000 บาท ทั้งนี้ทุนประกันสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย

สำหรับกรณีที่นำรถไปติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท เช่น ล้อแมกซ์ เครื่องเสียง หลังคากระบะ ถังแก๊ส ฯลฯ ควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อนทำประกัน เพื่อเพิ่มทุนประกันให้เหมาะสม และคุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งด้วย
อัพเดต: 11 ต.ค. 56 - 14:36

ประกันภัยรถยนต์