ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์เริ่มมีผลเมื่อไหร่ และควรซื้อล่วงหน้านานเท่าไหร่


ตามหลักแล้ว ความคุ้มครองมีผลทันทีเมื่อผู้เอาประกันได้ชำระเบี้ยประกัน แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เอาประกันควรเผื่อเวลาให้ตัวแทน/นายหน้าแจ้งงานเข้าบริษัทประกัน และให้ทางบริษัทประกันได้ตอบรับการแจ้งงานไว้

สำหรับประกันชั้น 1 ที่มีเงื่อนไขต้องถ่ายรูปรถก่อนทำประกัน ความคุ้มครองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันได้ไปถ่ายรูปรถ และตกลงรับประกัน ในระหว่างรอถ่ายรูปรถ โดยทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองเป็นประกัน 3+ คือ เคลมได้เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) เท่านั้น ทั้งนี้แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องเร่งรีบเกินไป สำหรับประกันชั้น 1 ผู้เอาประกันควรแจ้งทำประกันล่วงหน้า 15-30 วัน สำหรับประกันประเภทอื่นๆ ควรทำล่วงหน้าประมาณ 7-14 วัน
อัพเดต: 13 ต.ค. 56 - 13:28

ประกันภัยรถยนต์