โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และคลินิก แตกต่างกันอย่างไร


ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและกรมธรรม์ประกันสุขภาพ จำเป็นต้องตีความการเป็น ผู้ป่วยใน จึงควรรู้ความแตกต่างเบื้องต้นของ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และคลินิก

โรงพบาบาล หมายถึง สถานบริการที่จัดให้มีบริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และมีองค์ประกอบด้านบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอ และมีบริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้มีการจดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายของท้องที่นั้นๆ แล้ว

สถานพยาบาลเวชกรรม หมายถึง สถานบริการที่จัดให้มีบริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ และได้มีการจดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของท้องที่นั้นๆ แล้ว

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ มีการจดทะเบียนดำเนินการเป็นคลินิกตามกฎหมายของท้องที่นั้นๆ เช่น คลินิกเวชกรรม สำหรับรักษาโรคทั่วไป , คลินิกทันตกรรม สำหรับรักษาฟัน

อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:53

ประกันภัยรถยนต์