บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด


บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฤหมายแพ่ง และพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภท "บริษัทจำกัด" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2525 ทะเบียนบริษัทฯ เลขที่ 3394/2525 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 315 ล้านบาท
สถิติยอดขาย ประกันภัยรถ
ยอดขายอันดับ #43 จาก 50 บริษัท
ยอดเบี้ยประกัน 144 ล้าน
ส่วนแบ่งตลาด 0.12%
ข้อมูล: สถิติประกันภัยรถ ปี 2559
ปีอันดับเบี้ยประกัน (พันบาท)ส่วนแบ่งตลาด
2559 43 144,121 0.12%
2558 40 195,014 0.16%
2557 39 286,093 0.24%
2556 38 381,493 0.32%

+++ สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ เอราวัณ กับ PrakunRod.com รับส่วนลดพิเศษ ที่ท่านจะไม่ได้รับจากที่ใด +++

เช็คราคา ฟรี!