นโยบายส่วนบุคคล


อัพเดต 1 กรกฎาคม 2560
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับ PrakunRod.com เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัย
นโยบายส่วนบุคคลนี้ถูกจัดทำขึ้นในนามของ บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 128/273 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงการเก็บ, การใช้ข้อมูลที่เราได้จากท่านในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านสามารถจัดการได้
การเก็บข้อมูล
เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลทรัพย์สินของท่าน เพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็คเบี้ยประกัน จนถึงการสั่งซื้อกรมธรรม์ของท่าน ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น
 • ข้อมูลรถ
 • ประวัติการทำประกัน
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ชื่อ สกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บในระบบสารสนเทศของบริษัทซึ่งมีนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
การนำข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล
 • เราจะนำข้อมูลมาใช้ตามความประสงค์ของท่านเท่านั้น เช่น ใช้เพื่อการเสนอราคา, จัดทำกรมธรรม์ ทั้งนี้รวมไปถึงการแจ้งเตือนต่ออายุเมื่อกรมธรรม์ของท่านใกล้หมดอายุ
 • เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง, ผู้ให้บริการจัดส่งของ เป็นต้น
 • เราจะไม่ขาย ไม่แบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์การตลาด เช่น การเสนอขายสินค้า เป็นต้น
 • เราจะไม่ขาย ไม่แบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นแต่เป็นการแบ่งปันเพื่อปฏิบัติตามข้อกฏหมาย
 • เรามอบหมายให้พนักงานของเรามีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์รับบริการแจ้งเตือนเมื่อกรมธรรม์ใกล้หมดอายุ สามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อปฏิบัติตามได้
การใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีติดตามที่มีลักษณะคล้ายกัน
Cookie คือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกในฮาร์ดไดรฟ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งใช้ในการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ จากการที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา Cookie ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราดีขึ้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์ cookie ได้ โดยตั้งค่าให้ web browser ปฏิเสธ cookie อย่างไรก็ตามการปฎิเสธ cookie อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ในบางส่วน
การเชื่อมโยง
เว็บไซต์ PrakunRod.com มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีนโยบายส่วนบุคคลที่แตกต่างจากเรา เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นได้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล เราจะทำการแจ้งให้ทราบโดยการแก้ไข “นโยบายส่วนบุคคล” ในหน้านี้ ถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของท่านโดยต่างจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งและขออนุญาตจากท่านโดยผ่านทางอีเมล
ติดต่อเรา
ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ PrakunRod.com ท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายส่วนบุคคลของตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายนี้ ตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามช่องทางในหน้า "ติดต่อเรา" ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ PrakunRod.com