นโยบายส่วนบุคคล


หลักการปฏิบัติของเว็บไซต์ ประกันรถดอทคอม ที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้มีดังต่อไปนี้

การเก็บข้อมูลและการนำไปใช้
ประกันรถดอทคอม
สถานที่ทำการ: 128/273 ถ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ข้อมูลที่ใช้ในการเช็คราคาเบี้ยประกันกับ ประกันรถดอทคอม
  • ชื่อ สกุล
  • อีเมล์
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • ข้อมูลรถ
  • ข้อมูลประกัน
เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวจากท่าน เพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็คเบี้ยประกัน จนถึงการสั่งซื้อกรมธรรม์ของท่าน

ประกันรถดอทคอม อาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งข่าวสารการให้บริการและโปรโมชั่นพิเศษ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรืออยู่ในความสนใจของท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราส่งข้อมูลเพื่อเสนอสินค้าและบริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบ นอกจากเพื่อให้บริการเป็นไปตามที่ท่านร้องขอ ประกันรถดอทคอมจะไม่มีการนำข้อมูลของท่านไปให้กับบุคคลที่สาม

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นระยะเวลาตามข้อปฏิบัติของบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของท่านจะไม่มีการถูกนำไปใช้อย่างเจาะจง แต่จะไปใช้รวมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลทางการตลาด

นโยบายการร่วมใช้ข้อมูล
ข้อมูลของท่านจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นให้เปิดเผย หรือมีการบังคับจากกฎหมาย

ข้อมูลที่บันทึก
ประกันรถดอทคอมมีการบันทึก IP Address ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ server หรือ ใช้ในการวิเคราะห์สถิติในการเข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้
ประกันรถดอทคอม อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไป โดยการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยให้ไว้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก ที่บันทึกในฮาร์ดไดรฟ์ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์คุกกี้โดยการทำให้ Web Browser ปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปฎิเสธคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ทั้งหมด

การเชื่อมโยง
เว็บไซต์ ประกันรถดอทคอม มีการเชื่อมโยงไปสู่และมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างกับประกันรถดอทคอม ทั้งนี้ประกันรถดอทคอมจะไม่รับผิดชอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์อื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล ประกันรถดอทคอม จะทำการแจ้งให้ทราบ
โดยเข้ามาแก้ไข “นโยบายส่วนบุคคล” ในหน้านี้ ถ้า ประกันรถดอทคอม ตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของท่านโดยต่างจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งและขออนุญาตจากท่านโดยผ่านทางอีเมล์

ติดต่อเรา
ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ ประกันรถดอทคอม ท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของประกันรถดอทคอมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายความส่วนบุคคล หรือตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อสอบถาม