แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ อุ่นใจปีใหม่พลัส 1,000 กรมธรรม์ (แจกจนกว่าจะหมด หรือถึงวันที่ 25 ม.ค. 63)


แจกฟรี!! ปีใหม่นี้เดินทางอุ่นใจ ด้วยประกันอุบัติเหตุ PA อุ่นใจปีใหม่พลัส
คุ้มครอง 30 วัน - ทำฟรี ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า prakunrod.com มาก่อน
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
ข้อ 4. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 150 บาท ต่อวัน
เงื่อนไขการรับประกัน  
  • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน
  • เริ่มคุ้มครองถัดจากวันที่สมัคร
  • ผู้เอาประกันอายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  • 1 คน ทำได้ 1 กรมธรรม์
  • บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ ไม่ต้องเป็นลูกค้า prakunrod.com มาก่อน
  • ผู้รับประโยชน์ คือ ทายาทโดยธรรม ไม่สามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้
  • มีจำนวนจำกัด

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ – ฟรี!

(ทำเถอะ อยากแจก ^^)