แนวทางดำเนินการสำหรับลูกค้า เดอะ วัน ประกันภัย (เดิมสินทรัพย์) กรณีบริษัทถูกสั่งปิด


ตามที่บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย (เดิมสินทรัพย์) ถูกสั่งปิดกิจการเพราะมีฐานะการเงินไม่มั่นคงนั้น หากอ้างอิงจากกรณีที่บริษัทประกันภัยอื่นเคยถูกปิดกิจการในลักษณะเดียวกัน กรมธรรม์ของเดอะวันประกันภัยจะถูกบอกยกเลิกและคืนเงิน ซึ่งลูกค้ามีแนวทางในการดำเนินการดังนี้
รอรับหนังสือบอกยกเลิกกรมธรรม์ และนำไปติดต่อรับเบี้ยส่วนที่เหลือคืน
ส่วนนี้ดำเนินการโดย กองทุนประกันวินาศภัย
อัพเดต 5/1/65
 • กองทุนฯ อยู่ระหว่างรับมอบข้อมูล และดำเนินขั้นตอนทางกฎหมาย
 • *** กองทุนฯ จะเปิดรับคำทวงหนี้อย่างเป็นทางการวันที่ 21 ก.พ. - 21 เม.ย. 65
 • เริ่มต้น 21 ธ.ค. 64 กองทุนฯ ได้เปิดรับคำทวงหนี้ล่วงหน้า ที่สำนักงานใหญ่ของ เดอะ วัน ประกันภัย (ถ.รัชดาภิเษก) (อาจเหมาะกับกรณีที่กรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว)
 • สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองทุนฯ ตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง
 • PrakunRod.com คาดว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะถูกบอกยกเลิกภายในวันที่เปิดรับคำทวงหนี้อย่างเป็นทางการ คือ 21 ก.พ. 65
 • หากมีความคืบหน้า เราจะอัพเดตข้อมูลในหน้านี้
ช่องทางติดตามข่าวสารของ กองทุนประกันวินาศภัย และคปภ.
 • กองทุนประกันวินาศภัย
  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15
  เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทร 02-791-1444 ต่อ 26-30 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30น.)
  เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย
  facebook กองทุนประกันวินาศภัย
 • สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186
กรณีกรมธรรม์ ประกันรถยนต์
 • ความคุ้มครองยังมีอยู่ จนกว่ากองทุนฯ จะบอกยกเลิกกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านพิจารณาทำประกันใหม่โดยเร็วที่สุด (กรุณาอ่านข้อแนะนำจาก prakunrod.com ด้านล่าง)
 • หากเกิดอุบัติเหตุ จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ และออกไปสำรวจภัย ลูกค้าต้องดำเนินการต่างๆ เช่น เจรจากับคู่กรณี แจ้งความ ฯลฯ ด้วยตนเองก่อน
 • กรุณาเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งความ รูปถ่ายอุบัติเหตุ ความเสียหายก่อน/หลังซ่อม ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมจากกองทุนฯ
กรณีกรมธรรม์ ประกันโควิด
 • ความคุ้มครองยังมีอยู่ จนกว่ากองทุนฯ จะบอกยกเลิกกรมธรรม์
 • หากติดเชื้อ กรุณาเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ผลตรวจติดเชื้อโควิด RT-PCR, ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ เพื่อใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมจากกองทุนฯ
 • เนื่องจากปัจจุบันไม่มีบริษัทประกันใดขายประกันโควิด แผนเจอ-จ่าย-จบ แล้ว ลูกค้าจึงไม่สามารถหาซื้อประกันใหม่ที่คุ้มครองใกล้เคียงกันทดแทนได้ เรามองว่าการถือกรมธรรม์โควิด และรอไปจนกว่ากองทุนฯ บอกยกเลิกเอง จะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด
กรณีกรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว
 • ติดต่อขอรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กับกองทุนประกันวินาศภัย หรือผ่านคปภ.
 • กรุณาเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งความ รูปถ่ายอุบัติเหตุ ความเสียหายก่อน/หลังซ่อม ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมจากกองทุนฯ
กรณีต้องการทำประกันใหม่
ทางเลือก 1: ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ เพื่อนำเบี้ยประกันส่วนที่เหลือมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
 • รอรายละเอียดจากกองทุนฯ และบริษัทที่เข้าร่วม
ทางเลือก 2: ซื้อประกันใหม่กับ prakunrod.com โดยมีส่วนลดพิเศษ
 • ลูกค้าเดิม prakunrod.com ที่ประกันเดอะวัน (เดิมสินทรัพย์) ยังไม่หมดอายุ
  • ใส่โค้ดส่วนลด ONE5
  • ลด 5% | สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
  • ต้องใช้อีเมลเดียวกับตอนที่เคยซื้อประกันเดอะวัน (เดิมสินทรัพย์)
 • บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
  • ใส่โค้ดส่วนลด ONE3
  • ลด 3% | สูงสุดไม่เกิน 300 บาท
 • ลด on top จากราคาส่วนลดหน้าเว็บ
 • โค้ดส่วนลดใช้ได้ 13 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
 • เช็คราคาและสั่งซื้อทางหน้าเว็บ คลิกเริ่มต้นที่นี่
 • สำหรับประกันโควิด -- เนื่องจากปัจจุบันไม่มีบริษัทใดขายประกันโควิด แผนเจอ-จ่าย-จบ แล้ว เราจึงไม่สามารถแนะนำแผนที่คุ้มครองใกล้เคียงกันทดแทนให้ได้
ข้อแนะนำจาก prakunrod.com
 • ถึงแม้กองทุนประกันวินาศภัยจะเปิดรับชำระหนี้ตามข้อผูกพันของกรมธรรม์ เรายังคงแนะนำให้ลูกค้าทำประกันใหม่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากภายใต้กรมธรรม์ของเดอะ วัน ประกันภัย บริษัทถูกปิดกิจการแล้ว จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ออกไปสำรวจภัย ฯลฯ และลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าเสียหายต่างๆ ด้วยตัวเองก่อน จากนั้นติดตามหนี้จากกองทุน ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ต่างจากกรมธรรม์ที่คุ้มครองโดยบริษัทประกันที่มีสถานะปกติ
คำเตือน
 • ข้อแนะนำข้างต้นคำนึงถึงความสะดวกสบายที่จะมีบริษัทประกันให้บริการหากเกิดเหตุเป็นสำคัญ
 • การทำประกันใหม่ตอนนี้ อาจมีช่วงเวลาคุ้มครองที่ทับซ้อนกันกับกรมธรรม์ของเดอะวันที่จะถูกบอกยกเลิก
 • หากลูกค้ากังวลว่าจะมีกรมธรรม์ซ้อนกันโดยไม่มีประโยชน์ คำแนะนำข้างต้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับท่าน
อัพเดต: 5 ม.ค. 65