แนวทางดำเนินการสำหรับลูกค้า อาคเนย์ประกันภัย กรณีบริษัทถูกสั่งปิด


ตามที่บมจ. อาคเนย์ประกันภัย มีปัญหาด้านฐานะการเงิน และถูกสั่งปิดกิจการตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 นั้น มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถขอรับบริการ หรือติดตามเรื่องใดๆ กับบริษัทได้อีก อย่างไรก็ตาม ด้วยขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย "กองทุนประกันวินาศภัย" จะเข้ามารับช่วงในการชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อผูกพันของกรมธรรม์
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในกรณีต่างๆ เช่น
 • ได้ยื่นเคลมกับอาคเนย์ประกันภัยไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหม
 • ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทจะถูกปิด แต่ยังไม่ได้รับค่าเบี้ยประกันส่วนที่เหลือคืน
 • ถือกรมธรรม์ของอาคเนย์ประกันภัยอยู่ และยังไม่มีความเสียหาย กองทุนฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือ
สามารถยื่นขอทวงหนี้ (ลูกค้ามีฐานะเป็นเจ้าหนี้) กับกองทุนประกันวินาศภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
ช่องทางติดตามข่าวสารของ กองทุนประกันวินาศภัย และคปภ.
 • กองทุนประกันวินาศภัย
  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15
  เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทร 02-791-1444 ต่อ 26-30 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30น.)
  เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย
  facebook กองทุนประกันวินาศภัย
 • สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186