เปรียบเทียบ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ สมัครออนไลน์ได้เลย


เปรียบเทียบ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ต้องการใช้เงิน: จาก TISCO ออโต้แคช และ ธนชาต รถแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย จ่ายไว
สินเชื่อเพื่อคนมีรถ คือ บริการเงินกู้สำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่ปลอดภาระ ให้วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคารถ วงเงินตั้งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 5 ปี
สมัครออนไลน์ อนุมัติง่าย จ่ายเร็ว
 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 2. ส่งเอกสาร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อ แจ้งให้ทราบ)
 3. อนุมัติ รับเงิน (นัดเซ็นต์เอกสาร และรับเงิน)
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  เหมาะสำหรับการใช้เงินระยะสั้น เช่น ปิดหนี้บัตรเครดิต จ่ายค่าเทอม รายจ่ายฉุกเฉิน
  รถยังมีขับ ไม่ต้องนำรถมาจอด, ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  อนุมัติง่าย รับเงินเร็วใน 3 วันทำการ *** รับเฉพาะรถปลอดภาระเท่านั้น ***
  ดอกเบี้ยเริ่มต้น TISCO 0.55% ต่อเดือน, ธนชาต 3.35% ต่อปี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์เข้ามาก่อน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้ง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (TISCO อย่างน้อย ประกันชั้น 3, ธนชาต ต้องทำประกันชั้น 1)
 • กรณีผู้สมัครเป็นนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ:
 • ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่เข้าเงื่อนไข ทางธนาคารอาจขอให้มีผู้ค้ำประกันด้วย

เปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อรถแลกเงิน สมัครออนไลน์ได้เลย
 • ดอกเบี้ย เริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
 • ได้วงเงินสูงสุด 85% ของราคารถ
 • อนุมัติง่าย จ่ายไว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน - 5 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีขับ
 • ได้วงเงินสูง ตั้งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท
 • โปะได้ ไม่มีค่าปรับปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • สมัครได้ทุกจังหวัด ทั่วไทย
 • ดอกเบี้ย 3.35%-8.7% ต่อปี ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ปีรถ และระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ได้วงเงินสูงสุด 100% ของราคารถ
 • อนุมัติง่าย จ่ายไว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 1-6 ปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสัญญา
 • ต้องโอนเล่มให้ธนาคาร รถยังมีขับ
 • สมัครได้ทุกจังหวัด ทั่วไทย