เช็คโปรโมชั่น ประกันโรคมะเร็ง แบบถูกสุดๆ รู้ราคาทันที สั่งซื้อออนไลน์ได้เลย!


ทำประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง ราคาถูกสุดๆ พร้อมรับส่วนลดกับ PrakunRod.com
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเช็คราคาและรับส่วนลด
เพศ:
วันเกิด:

วันเริ่มคุ้มครอง:
รับประกันโดย
กรุงเทพประกันภัย แอลเอ็มจี
กรุงเทพประกันภัย แอลเอ็มจี ประกันภัย

ประกันโรคมะเร็ง คืออะไร?

ประกันโรคมะเร็ง คือ ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง กรมธรรม์ประกันโรคมะเร็งโดยส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองในลักษณะ "จ่ายเงินก้อน" (เจอ-จ่าย-จบ) ตามจำนวนทุนประกันที่ตกลงไว้ โดยผู้เอาประกันสามารถนำเงินก้อนนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันโรคมะเร็ง ต่างกับ ประกันสุขภาพ อย่างไร?

โดยทั่วไป ประกันโรคมะเร็งจะให้ความคุ้มครองหลักแบบ "จ่ายเงินก้อน" เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ในขณะที่ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล

ประกันโรคมะเร็ง ราคาเท่าไหร่ ปีละกี่บาท

ราคาหรือเบี้ยประกันมะเร็งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ, ทุนประกัน, ความคุ้มครอง เป็นต้น ยกตัวอย่างประกันมะเร็ง สำหรับผู้มีอายุ 30 ปี จากข้อมูลแพกเกจที่จำหน่ายในปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยดังนี้
 • ประกันโรคมะเร็ง ทุนประกัน 200,000 ราคาเฉลี่ย 1,157 บาท/ปี
 • ประกันโรคมะเร็ง ทุนประกัน 500,000 ราคาเฉลี่ย 2,884 บาท/ปี
 • ประกันโรคมะเร็ง ทุนประกัน 1,000,000 ราคาเฉลี่ย 5,387 บาท/ปี
สำหรับราคาที่แน่นอน กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครด้านบน เพื่อเริ่มต้นเช็คราคา

ทำประกันโรคมะเร็ง ต้องตรวจสุขภาพไหม?

ในการทำประกันโรคมะเร็งไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ผู้สมัครเพียงแค่ต้องกรอกใบสมัครและให้ข้อมูลสุขภาพในใบสมัครอย่างถูกต้อง ตามจริง

ข้อควรพิจารณาในการทำประกันโรคมะเร็ง มีอะไรบ้าง?

ในการซื้อประกันโรคมะเร็ง มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณาดังนี้
 • ทุนประกัน/ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
  ทำความเข้าใจว่ากรมธรรม์มีความคุ้มครองเท่าไหร่ คุ้มครองในกรณีใดบ้าง ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาว่าวงเงินความคุ้มครองที่เลือกจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่
 • เบี้ยประกันภัย
  พิจารณาราคาเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายให้เหมาะสมกับงบประมาณ นอกจากนี้เรายังควรประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตามความเสี่ยงของอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • ระยะเวลารอคอย waiting period
  ประกันโรคมะเร็งมีระยะเวลารอคอย 90 วัน (หากไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น) ซึ่งหมายความว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในปีแรก ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เนื่องจากยังติดอยู่ในช่วงเงื่อนไขระยะเวลารอคอย
 • ความคุ้มครองที่มีอยู่แล้ว
  สำหรับผู้ที่มีความคุ้มครองอย่างอื่นอยู่แล้ว เช่น ประกันสุขภาพ หรือสิทธิ์การรักษาต่างๆ ควรประเมินว่าสิทธิ์ที่มีอยู่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู่แล้วหรือไม่ อย่างไร เพื่อพิจารณาเลือกทำประกันโรคมะเร็งมาเสริมตามความเหมาะสม
 • ชื่อเสียงของบริษัทประกันภัย
  พิจารณาถึงชื่อเสียงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

ประกันโรคมะเร็ง มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นสำคัญอะไรบ้าง?

 • ไม่คุ้มครองกรณี โรคเอดส์หรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องมาจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ไม่คุ้มครองกรณี ในขณะที่ทําการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยมีเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีการทดสอบเชื้อ HIV ที่ให้ผลทางบวก
 • ไม่คุ้มครอง สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว
 • ไม่คุ้มครองกรณี ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในปีแรก
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย