ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk - IAR Insurance)


 • prakunrod.com ไม่สามารถเสนอราคาประกัน IAR สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในขณะนี้
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง
 • ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) สำหรับโรงงาน อาคาร ที่ PrakunRod.com เช็คราคา กรอกข้อมูลอออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว เริ่มเลย!
ประกัน IAR (Industrial All Risks) มีชื่อเรียกภาษาไทยอยู่หลายชื่อ เช่น "ประกันสรรพภัย", "ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน" หรือ "ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด" เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย เสียหายจากอุบัติภัยทุกอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น จุดเด่นของประกัน IAR คือ ผู้เอาประกันสามารถเลือกคุ้มครองทรัพย์สิน และปรับความคุ้มครองตามความต้องการได้ เช่น เพิ่มความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การโจรกรรม-ลักทรัพย์, น้ำท่วม ฯลฯ เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เช่น โรงงาน อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น หรือ ธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้น 10 ล้านบาทขึ้นไป
ขอราคาออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว
 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 2. ส่งรูปถ่าย/เอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการเสนอราคา (เจ้าหน้าที่จะติดต่อ แจ้งให้ทราบ)
 3. บริษัทประกันประเมินทรัพย์สิน และเสนอราคา
จุดเด่นประกัน IAR
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มูลค่าสิ่งปลูกสร้างรวมทรัพย์สิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป หรือ หอพัก อพาร์ทเม้น 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • เหมาะกับธุรกิจ เช่น โรงงาน, โรงแรม, นิติบุคคลคอนโด, หอพัก อพาร์ทเม้น, ร้านค้า เป็นต้น
 • คุ้มครองอาคารสิ่งปลูกสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, ส่วนติดตั้งตรึงตรา, เครื่องจักร, สต็อกสินค้า เป็นต้น
 • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติภัยทุกอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
 • สามารถปรับแต่งความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการได้ เช่น เพิ่มความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การโจรกรรม ลักทรัพย์ เป็นต้น
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาก่อน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้ง
 • รูปถ่ายสถานที่เอาประกัน และสภาพแวดล้อมรอบด้าน
 • หน้าตารางกรมธรรม์เดิม และรายละเอียดความคุ้มครอง (ถ้ามี)

ท่านอาจสนใจ: